2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu

Ülkemizde kültür turizmi açısından büyük öneme sahip pek çok şehir bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu ilidir. Bu şehir, gerek tarihî dokusunu muhafaza edebilmeyi başarmış olması gerek millî manevî hassasiyetlerin beşiği olması bakımından oldukça önemli bir değere sahiptir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında istiklâl mücadelesinin başlamasında önemli merkezlerden bir tanesi de şüphesiz Kastamonu olmuştur. Tarihe tanıklık eden bu şehir millî mücadele kahramanlarından şehit Şerife Bacı’yı yetiştirmiştir. Benzer bir şekilde Kurtuluş Savaşı’nın ne kadar elzem bir hadise olduğunu millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy Kastamonu’nun en önemli ilim merkezlerinden biri olan Nasrullah Camiii’nde yaptığı vaazıyle halka aksettirmiştir. Yine bir rivayete göre de Akif’in İstiklâl Marşı, yazıldığı anda iki adet el yazması nüshası ile Anadolu’ya gönderilmiş, bunlardan biri Ankara’ya ulaşırken bir diğer nüsha da Kastamonu’ya postalanmıştır. Kastamonu’nun kültürel hayatımızdaki yeri ve önemi de bunlarla sınırlı değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin nâmına yaraşır şekilde tertip ettiği inkılaplarından biri olan ‘şapka kanunu’ Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde gerçekleşmiştir. Yaşanılan bu tarihî mahiyetteki hadiselerin tümü için bugün halihazırda pek çok müze ve sergi evleri bulunmakta ve gezip görenleri kendisine hayran bırakmaktadır. Bunların yanı sıra Bizans Dönemi İmparatoru Kommenos zamanında inşa edilen ve günümüze gelene dek iki büyük restorasyona uğrayan Kastamonu Kalesi, yerli ve yabancı pek çok turistin ilgi odağıdır. Şehrin dört büyük tepesinden birinde olan bu kaleden şehir merkezini ve pek çok kültürel yapıyı görebilmek mümkündür. Şimdilerde kaleye nispeten daha yüksek bir rakımda yaptırılan Seyrangâh için de benzer manzaraları hissettirdiği için yoğun bir ilgi gösterilmektedir. Kale-kule-dere üçlemesiyle özdeşleştirilen bu şehrin bir de büyük saat kulesi ve de şehrin bir ucundan diğer ucuna uzanan Karaçomak adını taşıyan deresi bulunmaktadır. Kastamonu’nun güzellikleri bunlarla da sınırlı değildir. Ülkemizin yetiştirdiği dört büyük evliyadan biri olan Hz. Şeyh Şaban-ı Veli ya da bilinen adıyla Hz. Pir Efendi de Kastamonulu olup bu şehirde bir dini hayat sürmüştür. Halvetiye tarikatının Şabaniyye kolunun kurucusu olup pek çok İslam alîmi ve müfekkir yetiştirmiştir. Kabri de yaşadığı evin bitişiğinde olan bu zâtın dergâhı şimdilerde Kültür Bakanlığı’nca bir müzeye dönüştürülmüştür. Yine inanç turizmi açısından pek çok ziyaretçiyi misafir etmektedir. Tüm bu saydıklarım Kastamonu ilinin sosyal hayatına dair birtakım anekdotlar olup şehir hakkında fikir sahibi olunması için bilinmesi gereken başlıca ipuçlarıdır. Gezip görüldüğünde insanda hayretler uyandıracak pek çok güzelliği bu şehirde fazlasıyla bulmak mümkündür. Nitekim bu şehir 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak etmiş bir markadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir