AÖF Önlisans Aşçılık Bölümü Detayları ve İş Olanakları

Bu yazı https://www.anadolu.edu.tr sitesinden alınmıştır.

 

AÖF Aşçılık Önlisans bölümü ile ilgili olarak, AÖF resmi sitesinde: “Aşçılık Önlisans Programı turizm endüstrisinde özellikle gastronomi alanında mutfak, servis, yönetim ve insan ilişkileri konuları başta olmak üzere gerekli bilgi ve becerilere sahip nitelikli çalışan kazandırmayı, bu alanda yenilikleri takip edebilecek kişiler yetiştirmeyi ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.” tanımı yer almaktadır.

Bölümden Nasıl Mezun Olunur?

Bu bölümden mezun olabilmek için, 120 AKTS kredilik alınan derslerin başarı ile tamamlanması gerekir. Mezuniyet için FF, YZ, DZ notlarının olmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2,00 olması gerekmektedir. Diğer mezun olma koşullarını da yerine getiren öğrenciler, bu bölümden mezun olabilirler. Bu kredinin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Öğrenciler, mezuniyet koşullarını yerine getirdikleri takdirde, Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Önlisans Programı Diploması almaya hak kazanırlar.

Dikey Geçiş Olanakları:

Aşçılık Önlisans Programından mezun olan öğrencinin, örgün ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimlerine devam edebilme durumları vardır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına girmeleri gereken öğrenciler, dikey geçiş ile başvurabilecekleri lisans programlarını, DGS kılavuzundan görebilirler. Bu kılavuzda ayrıca adaylara nasıl başvuru yapacakları, tercih işlemlerini nasıl yapacakları gibi detaylarda aktarılmaktadır.

Aşçılık Bölümünde Alınan Dersler:

AÖF Aşçılık Bölümü toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Bu dört yarıyılda, aşağıdaki dersleri almak durumundasınız.

NOT: Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.

Yukarıda belirten dersleri program dahilinde almak durumundasınız.

Mezun Olunduktan Sonra İş Olanakları:

AÖF Aşçılık bölümünü tercih eden ya da tercih etmek isteyen adaylar, mezun olduktan sonra ne iş yapabileceklerini merak ediyorlar. Bu konu ile ilgili olarak AÖF resmi sitesinde: “Aşçılık Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, turizm endüstrisinde konaklama, yiyecek-içecek, banket ve endüstriyel yemek hazırlama işletmelerinin mutfak ve servis başta olmak üzere ilgili birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler. Ayrıca programı başarı ile tamamlayan mezunlar ayrıca özel ya da devlet kurumlarının mutfak ve yiyecek-içecek ile ilgili birimlerinde çalışma imkanına sahiplerdir.” ifadeleri yer almaktadır.

Programın Amaçları

Aşçılık Önlisans Programı turizm endüstrisinde özellikle gastronomi alanında mutfak, servis, yönetim ve insan ilişkileri konuları başta olmak üzere gerekli bilgi ve becerilere sahip nitelikli çalışan kazandırmayı, bu alanda yenilikleri takip edebilecek kişiler yetiştirmeyi ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Aşçılık Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Aşçılık Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Aşçılık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2019 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

İş Olanakları

Aşçılık Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, turizm endüstrisinde konaklama, yiyecek-içecek, banket ve endüstriyel yemek hazırlama işletmelerinin mutfak ve servis başta olmak üzere ilgili birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler. Ayrıca programı başarı ile tamamlayan mezunlar ayrıca özel ya da devlet kurumlarının mutfak ve yiyecek-içecek ile ilgili birimlerinde çalışma imkânına sahiplerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir