GEMİ ADAMI CÜZDANI YENİLEME 2024

Gemiadamı Cüzdanı Almak ve Yenilemek İsteyenlere Duyuru

Gemilerde çalışabilmek için gerekli olan evrakların belki de en önemlisi Gemi Adamı cüzdanıdır. Gemi adamı cüzdanı 5682 sayılı Pasaport Kanunu kapsamında verilen ve ülkemiz sularında pasaport yerine geçen çok önemli bir dokümandır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gemiadamı cüzdanı almak ve yenilemek isteyenlere duyuru yayınlayarak bir takım düzenlemelere adım attı.

Gemiadamı Cüzdanı Almak ve Yenilemek İsteyenlere Duyuru

Bu sebepten dolayı 02.04.2018 tarihinden itibaren aynen ilk defa pasaport alırken yaptığımız gibi ilk liman cüzdanımızı alırken veya herhangi bir sebepten dolayı yenileme işlemi yapacağımız zaman parmak izi kayıtlarının verilmesi gerekmekte.

 Yine aynı tarihten itibaren pasaport başvuruları da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine yapılacaktır. Bununla birlikte 5682 sayılı Pasaport Kanunu 22. maddesi gereği gerekli sorgulamaları da yaptırmaları gerekmekte. Eğer daha önce okumadıysanız Nasıl Gemici Olunur? isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Peki Nedir Bu Pasaport Kanunu 22. Madde?
 Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlarımızın pasaport veya seyahat belgesi almaları gerekmekte. Bu belge veya pasaportu almak için hazırlayacağı dokümanlardan biri parmak izi belgesi, diğeri ise sakınca sorgulamasıdır. İlgili kanunun maddesi bu konuda şöyle söylemektedir:

Madde 22 – (Değişik: 28/5/1988 – 3463/3 md.) Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen yurtdışındaki her türlü eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşları ile vakıf, dernek veya şirketlerin kurucu ve yöneticisi olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere (…)

 (1) pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara, zaruri hallerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebilir. (1)(2) Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından mahallin polis makamlarına bildirilir.

İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il emniyet müdürlüğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan emniyet müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir.

Bunların yurt dışına çıkışları engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika verilmez, verilmişse geri alınır. Birinci fıkrada yazılı makamlar tarafından pasaport verilmesi veya yurt dışına çıkması yasaklananlarla, yurt dışında kalmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit edilenlerin süreleri dolan pasaportları yenilenmez, kendilerine Türkiye’ye dönmeleri için seyahat vesikası verilir.

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden, bunu haklı bir sebebe dayandıramayanlarla bulundukları ülkelerden sınır dışı edilmiş olanlara, bu ülkelerden çıkarılış sebepleri göz önünde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir.

Sonuç Olarak
Sonuç olarak yeni liman cüzdanı çıkartacak olan kişilerin uğraması gerekecek bir durağı daha olacak ve parmak izi ile birlikte sakınca sorgulamalarını götürmek zorunda kalacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir