Gemici Olmak İstiyorum

GEMİ ÇALIŞANI OLMAK İSTEYENLERE DUYURU

AMAÇ : BU FAALIYET ILE UYGUN ORTAM SAĞLANDIĞINDA GEMI ADAMI VASFINA SAHIP BIR MESLEK DALINI KENDI MESLEK HEDEFINIZ OLARAK SEÇEBILECEKSINIZ

ARAŞTIRMA : SIZE EN YAKIN LIMANA GELEN GEMILERDEN BIRINE GIDIN. KAPTANINA, ARAŞTIRMA KONUNUZU BELIRTEREK IZIN ISTEYIN VE GEMI VE PERSONELI ILE ILGILI OLARAK;

* GEMININ NE IŞ YAPTIĞINI,

* NERELERDE ÇALIŞTIĞINI,

* LIMANLARININ BELIRLI OLUP OLMADIĞINI,

* LIMANLARDA NE KADAR SÜRE KALINABILDIĞINI,

* GEMIDE SIFAT OLARAK KIMLERIN ÇALIŞTIĞINI,

* ÇALIŞAN KIŞILERIN O MERTEBEYE NASIL ULAŞTIKLARINI,

* NE IŞ YAPTIKLARINI,

* YAKLAŞIK NE ÜCRET ALDIKLARINI,

* EVLERINE NE SIKLIKLA GIDEBILDIKLERINI,

* KAPTANIN MESLEK HAKKINDAKI IYI VEYA KÖTÜ YORUMLARINI ARAŞTIRINIZ.

MESLEK HEDEFİNİ SEÇMEK

1. DENIZCILIK

DENIZCILIK GEMI ADAMLIĞINDAN BIRAZ DAHA GENIŞ ANLAMDA SADECE GEMIYI DEĞIL GEMI ILE ILIŞKILI KARADAKI KURULUŞLARI DA KAPSAMAKTADIR. GEMI IŞLETMELERI, ACENTELERI VB. KARADAKI KURULUŞLARDA ÇALIŞANLARDA BIR ANLAMDA DENIZCIDIR. SAHIP OLDUĞU ILIŞKILER ITIBARI ILE SEKTÖR ULUSLAR ARASI VASIFTADIR.

2. GEMI

GEMI ADI, TONILATOSU VE KULLANIM AMACI NE OLURSA OLSUN DENIZDE VE IÇ SULARDA KÜREKTEN BAŞKA BIR AYGITLA YOLA ÇIKABILEN, YÜK VE INSAN TAŞIYABILEN DENIZ ARACIDIR. KULLANIM AMACINA GÖRE FARKLI ŞEKILDE INŞA EDILIR, DONATILIR VE IŞLETILIRLER. GEMI ÇEŞITLERINI GENEL OLARAK AŞAĞIDAKI GIBI SINIFLANDIRABILIRIZ.

ASKERI AMAÇLI GEMILER (SAVAŞ, IKMAL, MAYIN, ÇIKARTMA, ONARIM VS)

HIZMET AMAÇLI GEMILER (OKUL, ARAŞTIRMA VS.)

ÜRETIM AMAÇLI GEMILER (BALIK AVLAMA, IŞLEME VS.)

NAKLIYE AMAÇLI GEMILER (YÜK, YOLCU, RO-RO VS.)

GEZI VE SPOR AMAÇLI GEMILER (SPOR, YAT VS.)

3. GEMI ADAMLARININ TANIM VE GÖREVLERI

GEMI ADAMI IŞVEREN ILE YAPTIĞI IŞ ANLAŞMASINA BAĞLI OLARAK GEMIDE BULUNAN GEMININ KAPTANI, ZABITLERI, YARDIMCI ZABITLERI, TAYFALARI VE YARDIMCI HIZMET PERSONELIDIR. TAYFALARIN BAŞINDA YINE BIR TAYFA OLAN LOSTROMO VARDIR.

KAPTAN HARIÇ DIĞER PERSONEL BÖLÜM AMIRLERINE BAĞLIDIR.

GÜVERTE BÖLÜMÜNÜN BAŞINDA 1.ZABIT,

MAKINE BÖLÜMÜNÜN BAŞINDA BAŞ MÜHENDIS VARDIR.

BÖLÜM AMIRLERI DE KAPTANA BAĞLIDIR.

KAPTAN TÜM GEMININ IDARECISIDIR.

KAPTAN

GEMIYI SEVK VE IDARE EDEN KIŞIDIR. DURUMA GÖRE BAYRAK DEVLETININ, GEMI VE YÜKLE ILGILI OLAN KIŞILERIN TEMSILCISIDIR.

ZABIT

KAPTANA GEMI YÖNETIMINDE YARDIMCI OLAN KIŞIDIR. GEMIDEKI KONUMUNA GÖRE BÖLÜM, MANEVRA YERI VEYA VARDIYA AMIRLIĞI YAPAR, GÜVENLIK NÖBETI TUTAR, YÜK IŞLEMLERINI YÖNETIR, GEMI MAKINE VE CIHAZLARINA KUMANDA EDER, BÖLÜMÜ ILE ILGILI BAKIM VE TUTUMLARI YAPTIRIR.

YARDIMCI ZABIT

GEMIDE GÖREVLI TELSIZ ZABITI VE DOKTOR, SAĞLIK MEMURU, HEMŞIRE ILE GEMILERIN ÖZELLIKLERINE GÖRE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN VE GEMININ KULLANIM AMACINA KATKIDA BULUNAN ELEKTRIKÇI, ELEKTRONIKÇI, ELEKTRONIK VE ELEKTRIK ZABITLERI ILE MAKINE MÜHENDISI VE TEKNISYENLERI ILE BILGI IŞLEM MAKINELERI PROGRAMCISI VE OPERATÖRÜ, BILIM GEMILERINDE ÇALIŞAN BILIM ADAMLARI VE BENZERI PERSONEL ILE GEMI KATIBI, GEMI KATIP YARDIMCISI VE KAMARA MEMURLARIDIR.

YARDIMCI HIZMET PERSONELI

GEMININ ÖZELLIĞINE GÖRE GEMIDEKI HIZMET GÖREVLILERINE EK OLARAK IŞE ALINAN HIZMET PERSONELIDIR. YOLCU GEMILERINDE ALINAN HIZMET PERSONELI BU SINIFTADIR.

STAJYER

EĞITIM KURUMLARINDA ÖĞRENCI OLARAK ÖĞRENIM GÖREN VE UYGULAMA EĞITIMI IÇIN GEMIDE BULUNAN ÖĞRENCILERDIR.

TAYFA

GEMININ GÜVERTE, MAKINE VE KAMARA BÖLÜMLERINDE ÇALIŞAN GEMI KAPTANI, GEMI ZABITI, YARDIMCI ZABITLERI VE STAJYERLER DIŞINDA KALAN GEMI ADAMLARIDIR. MEVZUAT, SÖZLEŞME, EĞITIM VE YETERLIKLERINE GÖRE AMIRLERI TARAFINDAN VERILEN GÖREVLERI YAPARLAR. GÜVERTE VEYA MAKINEDE MANEVRALARDA, KONTROLLERDE, BAKIM ONARIM IŞLERINDE, NÖBETLERDE, YEMEK PIŞIRME VE SERVIS HIZMETINDE KISACA KAPTAN VE ZABITLERIN GÖREVLERININ DIŞINDA KALAN TÜM IŞLERDE ONLAR GÖREVLIDIR. GEMIDE KAPTAN VE ZABITLER YÖNETIM KADROSUNU OLUŞTURUR VE TÜM PERSONEL GEMIDE BELIRLI BIR DÜZEN IÇERISINDE YAŞAR VE ÇALIŞIRLAR

4. GEMI YAŞAMININ CAZIBESI VE SIKINTISI

GEMI YAŞAMINI KISACA AYRILIKLAR VE MAHRUMIYETLER IÇERISINDE MACERA DUYGUSUNUN TATMIN EDERKEN VE BIR YANDAN DA PARA KAZANMAK OLARAK TARIF EDEBILIRIZ. ANCAK PARA KAZANMAYI PEK ABARTMAMAK GEREKIR. GENELDE SÖYLENTILER HEP UÇ RAKAMLAR ÜZERINEDIR. KAZANÇ HIYERARŞIK YAPIDA ALTTA OLANLAR IÇIN HEMEN HEMEN KARADA KAZANABILECEKLERINE EŞ, HIYERARŞIK YAPIDA ÜSTTE OLANLAR IÇINSE BIR MIKTAR DAHA FAZLADIR. AYRICA ARTIK ATASÖZÜ HALINE GELMIŞ BIR SÖYLEM VARDIR ONU DA UNUTMAMAK GEREKIR. “DENIZCININ KARISI DUL, PARASI PUL” BU SÖZ ILE DENIZCI EŞI OLMANIN ZOR OLDUĞU VE AYRILIK KARŞILIĞINDA ELDE EDILEN MADDI KAZANCIN DA DÜŞÜK VERIMLI OLDUĞU IFADE EDILMEYE ÇALIŞILMAKTADIR.

5. KIŞI ANALIZI

GEMI ADAMI OLMAK ISTEYEN BIR KIŞI ÖNCELIKLE GEMI ADAMI VASFINA SAHIP MESLEK DALLARINI TANIMALI SONRA KENDISINI ANALIZ ETMELI VE SONUNDA BU MESLEĞE UYGUN OLUP OLMADIĞINI BELIRLEMELIDIR. BU KONUDA YAPILMASI GEREKEN EN DOĞRU IŞ DOĞRUDAN MESLEĞIN ICRA EDILDIĞI YERLERE GITMEK, YAPILAN IŞLERI GÖRMEK, O HAVAYI TENEFFÜS ETMEK, MESLEK ADAMLARI ILE KONUŞUP ONLARIN DÜŞÜNCELERINI ALMAKTIR. SONRA KIŞI KENDI ÖZELLIKLERINI, YAPISINI VE BU MESLEĞE VE MESLEK ADAMLIĞINA UYGUN OLUP OLMADIĞINA KARAR VERIR. GEMI ADAMI SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AŞAĞIDAKI VASIFLARA SAHIP OLMALIDIR:

A.DENIZIN ZOR YAŞAMINA AYAK UYDURABILMESI IÇIN BEDENEN VE RUHEN TAM SAĞLIKLI OLMALIDIR.

B.DENIZDEKI GERILIM, YALNIZLIK VE ZOR YAŞAMA DAYANABILECEK RUH YAPISINA SAHIP OLMALI, HIÇBIR PSIKOLOJIK SORUNU OLMAMALIDIR.

C.MACERA DUYGUSU GÜÇLÜ OLMALIDIR.

D.MAHRUMIYETLERE KATLANABILIR OLMALIDIR.

E.AHLAK YAPISI GÜÇLÜ OLMALIDIR.

F.ÇALIŞKAN OLMALIDIR.

G.DISIPLIN ALTINDA ÇALIŞABILMELIDIR.

H.EV YAŞANTISINA AŞIRI BAĞLI OLMAMALIDIR.

J.PARAYA DÜŞKÜNLÜĞÜ OLMAMALIDIR.

GEMİ ÇALIŞANI OLMAK İÇİN MÜRACAAT ETMEK

İLGILI MEVZUAT

TÜRK BAYRAKLI GEMILERDE ÇALIŞAN VE ÇALIŞACAK OLAN GEMI ADAMLARININ YETERLIKLERI, EĞITIMLERI, SINAVLARI, BELGELENDIRILMELERI, SAĞLIK DURUMLARI, KÜTÜKLEME IŞLEMLERI VE VARDIYA TUTMALARI ILE ILGILI KURALLAR T.C. BAŞBAKANLIK DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI “GEMI ADAMLARI YÖNETMELIĞI” TARAFINDAN DÜZENLENMIŞTIR.

GEMI ADAMI CÜZDANI

GEMI ADAMI CÜZDANI IDARE TARAFINDAN, T.C. GEMI ADAMI KÜTÜĞÜNE KAYITLI KIŞILERE VERILEN, KIŞI NÜFUS BILGILERI ILE YETERLIK DERECELERINI VE TERFILERINI GÖSTEREN, POLIS VIZELERININ IŞLENDIĞI, GEMI ADAMI OLARAK BIRÇOK ÜLKELERE GIRIŞ ÇIKIŞLARDA PASAPORT YERINE KULLANILABILEN BIR BELGEDIR.

GEMI ADAMI OLABILME ŞARTLARI TÜRK GEMILERINDE BIR KIŞININ GEMI ADAMI OLABILMESI IÇIN AŞAĞIDAKI ŞARTLARI YERINE GETIRMESI GEREKIR.

T.C. VATANDAŞI OLMAK.

YETERLIK DERECELERI IÇIN ÖN KOŞUL OLAN YAŞ, ÖĞRENIM DERECESI VE HIZMET SÜRESINE SAHIP OLMAK.

DENIZ HIZMETINE UYGUN SAĞLIK DURUMUNA SAHIP OLMAK.

ADLI SICIL KAYDI OLMAMAK GEMI ADAMI YÖNETMELIĞINE GÖRE YUKARIDAKI ŞARTLARA SAHIP OLAN VE BUNLARI BELGELEYEN KIŞILER LIMAN BAŞKANLIKLARINA GEMI ADAMI CÜZDANI ALMAK IÇIN BAŞVURABILIRLER.

GEMI ADAMI CÜZDANI ALMAK IÇIN GEREKENLER

GEMI ADAMI OLARAK KÜTÜĞE KAYIT OLMAK VE CÜZDAN ALMAK ISTEYEN KIŞILER GEREKLI ŞARTLARI YERINE GETIREREK AŞAĞIDAKI BELGELER ILE LIMAN BAŞKANLIKLARINA BAŞVURURLAR.

NÜFUS CÜZDANI VE ÖRNEĞI.

DIPLOMA, MEZUNIYET VEYA ÖĞRENIM BELGESI VE ÖRNEĞI.

İKAMETGAH BELGESI.

FOTOĞRAF.

ADLI SICIL KAYDI.

GEMI ADAMI OLUR SAĞLIK RAPORU.

ASKERLIK DURUM BELGESI (ERKEKLER IÇIN). TÜRK GEMI ADAMI KÜTÜĞÜNE KAYIT EDILDIKTEN SONRA BU YÖNETMELIKTE YAZILI KOŞULLARDAN BIRINI KAYBEDEN GEMI ADAMININ CÜZDANI VE YETERLILIK BELGESI GERI ALINIR. GEREKLI KOŞULLAR SAĞLANDIĞINDA DA YENIDEN GERI VERILIR.

GEMI ADAMI YETERLIK DERECELERI

GÜVERTE BÖLÜMÜ                                           MAKINE BÖLÜMÜ

UZAKYOL KAPTANI                                         UZAKYOL BAŞMÜHENDISI/BAŞMAKINISTI

UZAKYOL BIRINCI ZABITI                              UZAKYOL IKINCI MÜHENDISI/MAKINISTI

UZAKYOL VARDIYA ZABITI                          UZAKYOL VARDIYA MÜHENDISI/MAKINISTI

KAPTAN                                                               BAŞMAKINIST

BIRINCI ZABIT                                                    İKINCI MAKINIST

VARDIYA ZABITI                                               MAKINE ZABITI

SINIRLI KAPTAN                                                SINIRLI BAŞMAKINIST

SINIRLI VARDIYA ZABITI                                SINIRLI MAKINE ZABITI

GÜVERTE LOSTROMOSU                                 MAKINE LOSTROMOSU

USTA GEMICI                                                     YAĞCI

GEMICI                                                                 YAĞCI (VARDİYA TUTAMAZ ESKİ SİLİCİ)

GEMİCİ (VARDİYA TUTAMAZ ESKİ MİÇO)

GEMI ADAMI YETERLILIK DERECESI, SAHIP OLUNAN DENIZCILIK EĞITIMI VE TECRÜBEYE BAĞLI OLARAK VERILEN BIR SIFATTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN YARDIMCI ZABIT VE HIZMET PERSONELI DIŞINDA KALAN TICARI GEMI ADAMLARININ YETERLIK DERECELERI, BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE DOĞRU SIRALANMIŞTIR.

ÇALIŞMA ŞEKLININ ÖZELLIĞINDEN DOLAYI YAT VE BALIKÇI GEMILERININ DONATILMASINDA BUNLARIN DIŞINDA YETERLIKLER GEREKMEKTEDIR.

YAT SINIFI (BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE)

YAT KAPTANI

AMATÖR DENIZCI

BALIKÇI SINIFI (BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE)

AÇIK DENIZ BALIKÇI GEMISI KAPTANI

BALIKÇI GEMISI KAPTANI

EĞITIM ÖN ŞARTI

GEMI ADAMLARININ YAPACAKLARI GÖREVLE ILGILI OLARAK ALMALARI GEREKEN EĞITIMLER GEMI ADAMLARI YÖNETMELIĞI VE EĞITIM VE SINAV YÖNERGESINDE BELIRTILMIŞTIR.

BÜTÜN GEMI ADAMLARI “DENIZDE GÜVENLIK EĞITIM”LERINI ALMIŞ OLMALI,

GEMİCİ(VARDİYA TUTMA BELGESİ OLMAYAN), YAĞCI (VARDİYA TUTMA BELGESİ OLMAYAN), AŞÇI VE KAMAROT OLMAK IÇIN MÜRACAAT EDENLER EN AZ ILKÖĞRETIM OKULU MEZUNU OLMALI,

ZABIT, YAT VE BALIKÇI GEMISI KAPTANI OLACAKLAR ISE GEMI ADAMI YÖNETMELIĞINDE GÖSTERILEN MESLEKI EĞITIMLERI ONAYLANMIŞ EĞITIM KURUMLARINDAN ALMIŞ OLMALIDIR.

ÖZEL DURUMLAR HARIÇ TAYFA SINIFINDA BIR YETERLIĞE SAHIP OLMAK IÇIN GEMİCİ VE YAĞCI BAŞLAMAK LAZIMDIR. YÖNETMELIKTE BELIRTILEN ŞARTLAR YERINE GETIREREK YÜKSELME SAĞLANIR. YAT VE BALIKÇI GEMISI KAPTANLIĞI HARICINDEKI GEMILERIN KAPTANLIĞI IÇIN ÖNCE VARDIYA ZABITI OLMAK GEREKIR. VARDIYA ZABITLIĞINDEN KAPTANLIĞA KADAR OLAN YÜKSELME, YÖNETMELIKTE BELIRTILEN ŞARTLAR YERINE GETIRILEREK SAĞLANIR. BALIKÇI GEMISI VE YAT KAPTANLIĞI YETERLIKLERI, DOĞRUDAN YÖNETMELIKTE BELIRTILEN ŞARTLAR YERINE GETIREREK ALINABILIR. MESLEK LISELERINDE VEYA MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA SINIRLI VARDIYA ZABITI VEYA VARDIYA ZABITI YETIŞTIRILMEKTE ANCAK UZAK YOL VARDIYA ZABITLIĞI IÇIN DÖRT YILLIK FAKÜLTE EĞITIMI GEREKMEKTEDIR.

SAĞLIK ÖN ŞARTI

200 GRT’DAN KÜÇÜK GEMILERDE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARI ILE BALIKÇI GEMILERINDE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARI HARICINDEKI GEMI ADAMLARI “GEMI ADAMI SAĞLIK YÖNERGESI”NDE BELIRTILEN SAĞLIK ŞARTLARINA SAHIP OLMALIDIR. BU ŞARTLARI YERINE GETIRDIKLERINI TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN ALDIKLARI GEMI ADAMI OLUR SAĞLIK RAPORU ILE ISPAT EDERLER. BU RAPOR PERIYODIK OLARAK YENILEYEREK ŞARTIN DEVAMLILIĞI SAĞLANIR. 200 GRT’DAN KÜÇÜK GEMILERDE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARI ILE BALIKÇI GEMILERINDE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARINA SAHIP OLDUKLARINI “SÜRÜCÜ OLUR” RAPORU ILE BELGELERLER.

200 GRT’DAN KÜÇÜK GEMILERDE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARI ILE BALIKÇI GEMILERINDE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARININ SAĞLIK RAPORLARI 5 YIL, DIĞER GEMI ADAMLARININ SAĞLIK RAPORLARI 18 YAŞINDAN KÜÇÜK GEMI ADAMLARI IÇIN 1 YIL, 18 YAŞINDAN BÜYÜK GEMI ADAMLARI IÇIN ISE 2 YILDIR. SÜRESI SONA EREN RAPORUN YENILENMESINDE GEMI ADAMLARI EN YAKIN SAHIL SAĞLIK DENETLEME MERKEZINE MÜRACAAT EDEREK YETKILI BIR SAĞLIK KURULUŞU IÇIN SEVK ALIRLAR VE SAĞLIK KONTROLLERINI YAPTIRIRLAR. HASTANEDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU 2 AY IÇERISINDE SAHIL SAĞLIK DENETLEME MERKEZINE GETIRILEREK GÖREVLI DOKTORA ONAYLATILMALI VE GEREKIYORSA BELGELENDIRILMELIDIR.

SAĞLIK KONTROLLERI PERIYODIK OLMAKLA BIRLIKTE LIMAN BAŞKANLIKLARI SAĞLIK DURUMLARINDAN KUŞKU DUYULAN YA DA HASTA OLDUKLARI BILDIRILEN GEMI ADAMLARINDAN IKI YILLIK SÜREYI BEKLEMEDEN DENIZDE ÇALIŞMALARINA ENGEL OLUP OLMADIĞININ BELIRLENMESI AMACI ILE SAĞLIK YOKLAMASINI YAPTIRMALARINI ISTEYEBILIRLER. SAĞLIK MUAYENESINDE DENIZDE ÇALIŞMAYA ENGEL BULUNAN GEMI ADAMLARININ DENIZDE ÇALIŞMALARINA IZIN VERILMEZ VE GEMI ADAMI CÜZDANLARI ILE YETERLIK BELGELERI GEMI ADAMI TEKRAR SAĞLIĞINI KAZANINCAYA KADAR GERI ALINIR.

ADLI SICIL ÖN ŞARTI

GEMI ADAMLARI, GEMI ADAMLARI YÖNETMELIĞI’NDE BELIRTILEN SUÇLARDAN HIÇ CEZA ALMAMIŞ OLMALARI GEREKMEKTEDIR. BU DURUMU SAVCILIK YOKLAMA BELGESI ILE ISPAT EDERLER. HER BEŞ YILDA BIR YAPILAN POLIS VIZESINDE BU YOKLAMA TEKRAR EDILEREK ŞARTIN DEVAMLILIĞI SAĞLANIR. YÖNETMELIKTE BELIRTILEN SUÇLAR AŞAĞIDADIR. TAKSIRLI(KUSUR) SUÇLAR ILE KAÇAKÇILIKLA ILGILI SUÇLAR, ZIMMET(KORUNMASI ALTINDA BULUNAN PARAYI ÜSTÜNE ALMAK) , IHTILAS(ZİMMET SUÇUNUN ORTAYA CIKMAMASI İÇİN HİLE YAPMAK) , IRTIKAP(YİYİCİLİK HAKKI OLUNMAYAN PARANIN ÖDENMESİNİ SAĞLAMAK) , RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECILIK, INANCI KÖTÜYE KULLANMA, HILELI IFLAS, YÜZ KIZARTICI VEYA ŞEREF VE HAYSIYETI KIRICI SUÇLAR, INSAN KAÇAKÇILIĞI, RESMI IHALE ALIM VE SATIMLARA HILE, FESAT KARIŞTIRMAK, DEVLET HAYSIYETINE KARŞI DAVRANMAK, SUÇ AMAÇLI ÖRGÜTLERLE ILGILI SUÇLARDAN CEZA ALMAMIŞ OLMAK.

SERTIFIKA ÖN ŞARTI

GEMI ADAMLARININ CÜZDAN VE YETERLILIK ALABILMELERI IÇIN ÖNCE AŞAĞIDAKI SERTIFIKALARA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR.

TÜM GEMI ADAMLARI IÇIN SON BITIRILEN OKUL DIPLOMASI.

TÜM GEMI ADAMLARI IÇIN TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN SAĞLIK BELGESI.

TÜM GEMI ADAMLARI IÇIN AŞAĞIDAKI DENIZDE GÜVENLIK KURS BELGELERI. (ÖĞRENCILER IÇIN KURS BELGESI YERINE OKULDAN ALINAN ILGILI YAZI KABUL OLMAKTA)

TEMEL İLK YARDIM

YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE

CAN KURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA YETERLILIĞI

DENIZDE KIŞISEL CAN KURTARMA TEKNIKLERI

PERSONEL GÜVENLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK

VARDİYA TUTMA BELGESİ

VARDIYA ZABITLERI IÇIN AŞAĞIDAKI EĞITIM (STCW) BELGELERI; (KURS BELGESI YERINE OKULDAN YAZI KABUL OLMAKTA)

İLK YARDIM EĞITIM KURS BELGESI

İLERI YANGIN MÜCADELE KURS BELGESI

TIBBI BAKIM EĞITIM KURS BELGESI

RADAR GÖZLEME VE PILOTLAMA EĞITIMI KURS BELGESI

OTOMATIK RADAR PILOTLAMA AYGITI KULLANMA EĞITIM KURS BELGESI

HIZLI KURTARMA BOTU EĞİTİM BELGESİ

RORO YOLCU GEMİSİ EĞİTİM

GÜVENLİLİKLE İLGİLİ TANITIM BELGESİ

GÜVENLİLİK FARKIDANLIK BELGESİ

BELİRLENMİŞ GÜVENLİLİK GÖREVLERİ BELGESİ

GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ BELGESİ

GOC VEYA ROC BELGESİ

ECDIS EĞİTİM BELGESİ

KÖPRÜÜSTÜ KAYNAK YÖNETİM BELGESİ

MAKİNA DAİRESİ KAYNAK YÖNETİM BELGESİ

VHF STANDART HABERLEŞME KURS BELGESI

YAT KAPTANLARI IÇIN “KISA MESAFE TELSIZ OPERATÖR” BELGESI

İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK

İŞ ARAMA

GEMI ADAMLARI YÖNETMELIĞININ BELIRTTIĞI ŞARTLARI SAĞLAYIP GEMI ADAMI CÜZDANINI VE YETERLIĞINI ALAN ERKEKLER IÇIN DÜŞÜNÜLMESI GEREKEN ILK IŞ ASKERLIKTIR. HER ERKEK TÜRK VATANDAŞI GIBI ONLARIN DA ÖNLERINDE YAPMALARI GEREKEN BIR VATAN GÖREVI VARDIR. BU GÖREV IÇIN IYI BIR ZAMANLAMA YAPMAK GEREKIR. ASKERLIĞI GELEN KIŞILER DERHAL ASKERLIK GÖREVI IÇIN BAŞVURULARINI YAPACAKLARDIR. BAŞVURUDAN SONRA BELLI OLABILECEK DÖNEME GÖRE BEKLEME SÜRESI IÇERISINDE YA KISA SÜRELI BIR IŞE GIRMEK YA DA MESLEKI OLARAK KENDISINE FAYDALI OLABILECEK KISA SÜRELI BIR EĞITIME KATILMAKTA YARAR VARDIR.

BAYANLAR VE ASKERLIK GÖREVINI TAMAMLAYAN ERKEK IÇIN SIRA IŞ BULMAYA GELINCE YAPILMASI GEREKEN GÜZEL BIR ÖZ GEÇMIŞ HAZIRLAMAKTIR. BU ÖZ GEÇMIŞ IÇIN BILGISAYARLARDA KULLANILAN PAKET PROGRAMLARDA BOL MIKTARDA ÖRNEK BULABILIRIZ. BU ÖZ GEÇMIŞI GEMI ADAMI OLMAK HARICINDEKI DIĞER IŞ BAŞ VURULARINDA DA KULLANABILIRIZ. ANCAK GEMI ADAMI OLARAK GEMILERDE ÇALIŞMAK ISTEYENLER IÇIN BIRAZ DAHA FARKLI BIR ÖZGEÇMIŞ GEREKMEKTEDIR. BUNA ÖRNEK IS MURAACAT VERILMIŞTIR.

ÜLKEMIZDE IŞ BULMA KONUSUNDA HER NE KADAR BIR “İŞ VE İŞÇI BULMA KURUMU” VARSA DA YAYGIN YÖNTEM OLARAK SEÇILEN GEMI IŞLETMELERININ PERSONEL MÜDÜRLÜKLERINE GIDILEREK IŞ TALEBINDE BULUNULMASI VE ÖZ GEÇMIŞLERIN VERILMESI ŞEKLINDEKI BIR YÖNTEM KULLANILMAKTADIR. ŞIRKET SEÇIMINDE GEMILERDE ÇALIŞANLAR ILE KONUŞUP ONLARIN FIKIRLERINI ALMAK EN SAĞLIKLISIDIR. ANCAK ÜCRET, IŞ VEYA ÇALIŞMA ŞARTLARI AÇISINDAN KENDINIZ IÇIN HENÜZ BIR STANDART BELIRLEMEDIYSENIZ BIR BAŞKA DEYIŞLE “HANGI ŞARTLARDA OLURSA OLSUN ÇALIŞIRIM “DIYORSANIZ ISMEN ÖĞRENDIĞINIZ HER ŞIRKETE GIDEREK BIR ÖZ GEÇMIŞ BIRAKMAK GIBI BIR YÖNTEM UYGULANABILIR. ANCAK TAVSIYE EDILEN KIŞISEL STANDARDINIZI BELIRLEMENIZ VE IYI OLDUĞUNA KANAAT GETIRDIĞINIZ BIR ŞIRKETE BAŞVURMANIZDIR.

İŞE MÜRACAAT

GEMI IŞLETMELERINE YAPILAN IŞ TALEPLERI PERSONEL MÜDÜRLÜKLERINCE DEĞERLENDIRILIR VE IHTIYACA GÖRE ÇAĞRI YAPILIR. DEĞERLENDIRMEDE AŞAĞIDAKI HUSUSLARA BAKILIR.

TALEP EDILEN IŞE ELEMAN IHTIYACI OLUP OLMADIĞI.

GEMI GÖREVI IÇIN ADAYIN GEREKLI EVRAK VE BELGELERE SAHIP OLUP OLMADIĞI.

SAHIP OLUNAN EVRAK VE BELGELERIN GEÇERLILIĞININ DEVAM EDIP ETMEDIĞI.

SAĞLIK VE POLIS VIZELERI ILE AŞILARIN TAMAM OLUP OLMADIĞI.

YAŞI VE ÖNCEKI GÖREVLERI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK GENEL ANLAMDA ŞIRKETIN ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI.

ÖNCEKI ÇALIŞTIĞI YERLERDEN ISTIHBARAT YAPILARAK MESLEKI VEYA KIŞISEL ÖZELLIKLERININ GÖREV VERILMEYE UYGUN OLUP OLMADIĞI.

MÜLAKAT

ŞIRKETLERE YAPILAN IŞ BAŞVURULARINA CEVAP VERILMESINDE UYGUN OLAN BAŞVURUNUN OLUMSUZ VEYA OLUMLU OLDUĞUNUN MÜRACAAT SAHIBINE KISA BIR SÜRE IÇERISINDE BILDIRILMESIDIR. ANCAK GENELDE BU BÖYLE YAPILMAZ VE SADECE BAŞVURULARI KABUL EDILENLER MÜLAKATA ÇAĞRILIRLAR. BU GÖRÜŞMELERDE ADAYLARIN MESLEKI YETERLILIĞI, ÇABUK ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ GIBI ZEKA YETERLILIĞI, FIZIKI VE GÖRÜNÜM YETERLILIKLERININ YANI SIRA PSIKOLOJIK ANALIZ ILE SORUMLULUK ALABILME, DISIPLIN ALTINA ALINABILME, AMIR VE DIĞER PERSONELLE IYI ILIŞKILERE GIREBILME YAPISI ÖLÇÜLMEYE ÇALIŞILIR.

MÜLAKAT TEK TARAFLI DEĞILDIR. GEMIADAMI DA IŞ HAKKINDA DEĞERLENDIRME YAPAR, BILMEDIKLERI VARSA SORAR, TALEPLERI KONUSUNDA MUTABAKATA VARIR VE IŞIN KENDI STANDARTLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞINA KARAR VERIR.

KABUL HALINDE KENDISINDEN BAZI EVRAKLAR ISTENIR. BU EVRAKLAR ILE GELINDIĞINDE IŞ SÖZLEŞMESI YANI HIZMET AKDI IŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILIYLE YAZILI IKI NÜSHA OLARAK DENIZ İŞ KANUNUNA UYGUN ŞEKILDE YAPILIR.

GEMI ADAMI-İŞVEREN İLIŞKISI

YURDUMUZDA BIR GEMI ADAMI ILE IŞVEREN ARASINDAKI ILIŞKIYI T.C. DENIZ İŞ KANUNU DÜZENLER. İŞVEREN GEMI SAHIBI VEYA KENDISININ OLMAYAN BIR GEMIYI KENDI ADINA VE HESABINA IŞLETEN KIMSEDIR. DEVLETIN YAPTIĞI ANLAŞMALARA BAĞLI OLARAK TÜRK GEMILERINDE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU GEMI ADAMLARI DA BU KANUN KAPSAMI IÇERISINDEDIR.

DENIZ İŞ KANUNUNUN

KAPSADIĞI GEMI VE KIŞILER TÜRK DENIZ İŞ KANUNU DENIZLERDE, GÖLLERDE VE AKARSULARDA TÜRK BAYRAĞINI TAŞIYAN 100 GRT VE DAHA BÜYÜK GEMILERDE BIR HIZMET AKDI ILE ÇALIŞAN GEMI ADAMLARI VE BUNLARIN IŞVERENLERI HAKKINDA UYGULANIR. BU KANUNUN UYGULANMASINDA SANDAL, MAVNA, ŞAT, SALAPURYA GIBI KÜÇÜK TEKNELER DE GEMI SAYILIR. EĞER IŞVERENIN BIRDEN FAZLA GEMISI VAR, HER BIRI 100 GRT’DAN DAHA KÜÇÜK, FAKAT TOPLAMDA 100 GRT VEYA DAHA FAZLA TONAJA ULAŞIYORSA VEYA BU GEMILERINDE 5 VEYA DAHA FAZLA GEMI ADAMI ÇALIŞTIRIYORSA BU KANUN ONU DA KAPSAR.

HIZMET AKDININ ŞEKLI VE İÇERIĞI

HIZMET AKDI;IŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILIYLE GEMIADAMI ARASINDA YAZILI OLARAK IKI NÜSHA HALINDE YAPILIR VE TARAFLARDAN HER BIRINE BIRER NÜSHA VERILIR. İŞE GIRMEYE ADAY OLAN KIŞI SÖZLEŞMESINI IYI OKUR, SAHIP OLDUĞU HAK VE GÖREVLERI HAKKINDA AÇIKLAMA GEREKEN NOKTALAR VARSA AÇIKLAMA TALEP EDER VE SÖZLEŞMEYI ANLAMIŞ VE KABUL ETMIŞ OLARAK IMZALAR.

BIR IŞ SÖZLEŞMESINDE ŞU HUSUSLARIN OLMASI GEREKIR.

İŞVERENIN ADI, SOYADI (VEYA ŞIRKET ISMI) VE ADRESI.

GEMI ADAMININ ADI, SOYADI, DOĞUM TARIHI VE YERI, SICIL NUMARASI VE IKAMETGAH ADRESI.

GEMI ADAMININ ÇALIŞACAĞI GEMININ ISMI, SICIL NUMARASI, GROSS TONILATOSU VE KAYDEDILDIĞI SICIL DAIRESI. (GEMI ADAMININ AYNI IŞVERENIN MUHTELIF GEMILERINDE ÇALIŞMASI IHTIMALI MEVCUTSA BU HIZMET AKDINDE AYRICA BELIRTILIR.)

AKDIN YAPILDIĞI YER VE TARIH.

GEMI ADAMININ GÖRECEĞI IŞ.

GEMI ADAMININ HIZMETE BAŞLAYACAĞI TARIH VE YER.

HIZMET AKDININ BELLI BIR SÜRE IÇINDE YAPILMIŞ OLUP OLMADIĞI BELLI BIR SÜRE IÇIN YAPILMIŞ ISE SÜRESI VEYA SEFER ÜZERINE ISE HANGI SEFER OLDUĞU.

KARARLAŞTIRILAN ÜCRET ESASI ILE MIKTARI.

ÜCRETIN ÖDEME ZAMANI VE YERI.

AVANS ŞARTLARI.

DIĞER IŞ ŞARTLARI

HIZMET AKDININ SÜRESI

BIR GEMI ADAMI ILE IŞVEREN ARASINDAKI ILIŞKI, HIZMET AKDININ YAPILMASI ILE BAŞLAR. HIZMET AKDI SÜRESINE GÖRE AŞAĞIDAKI ŞEKILLERDE YAPILABILIR.

BELIRLI BIR SÜRE IÇIN,

BELIRLI BIR SEFER IÇIN,

SÜRESIZ.

ÜLKEMIZDEKI GENEL UYGULAMA SÖZLEŞMELERIN BALIKÇI GEMILERINDE SÜRESIZ, YATLARDA SEZONLUK, BÜYÜK TICARI GEMILERDE ISE BELIRLI BIR SÜRE IÇIN YAPILMASIDIR. BÜYÜK TICARI GEMILERDEKI BU SÜREDE GENELDE 6 AY OLUP SÜRE SONUNDA ŞARTLARA GÖRE SÖZLEŞME UZATILABILIR.

DENEME SÜRESI

İŞVEREN GEREKLI GÖRÜRSE IŞ AKDINDE BELIRTMEK KAYDI ILE BELIRLI BIR SÜREYI DENEME SÜRESI OLARAK BELIRTEBILIR. DENEME SÜRESI GEMI ADAMININ IŞE UYGUNLUĞUNUN SINANMASI AMACI ILE HIZMET AKDININ BAŞLANGICINDAN ITIBAREN UYGULANAN, TARAFLARIN HIZMET AKDINI BILDIRIMSIZ VE TAZMINATSIZ BOZABILECEKLERI, SÜRESIZ SÖZLEŞMELERDE EN ÇOK BIR AY OLAN ÇALIŞMA SÜRESIDIR. ANCAK GEMI ADAMININ ÇALIŞTIĞI GÜNLER IÇIN ÜCRET HAKKI SAKLIDIR.

GÖREV

GEMI PERSONELI ŞIRKETI ILE YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞMEDE BELIRTILEN GÖREVIN GEREĞI IŞLERI YAPMAK ÜZERE GEMIYE GELIR. BELIRLENEN GÖREVLERININ DIŞINDA DAHI OLSA AŞAĞIDAKI GÖREVLERI YAPAR.

YAPILMAMASI HALINDE GEMI MAL VE CAN EMNIYETININ TEHLIKEYE DÜŞECEĞI DURUMLAR.

GEMI VEYA PERSONELINDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KIRLILIĞINE SEBEP OLUNAN DURUMLAR.

DENIZ VE TICARETIN OLAĞAN RISKLERINDEN BIRININ GERÇEKLEŞMESI SONUCU ŞIRKET MENFAATLERI IÇIN GEREKEN IŞLER.

SÖZLEŞMEDE BELIRTILEN GÖREV DIŞI IŞLER.

2 thoughts on “Gemici Olmak İstiyorum

  1. Gemici olma kardeşim makineci de olma .uzak dur aman diyim .
    not : personel değilim elektrik zabitiyim 20 yıldır gemilerde gördüklerimden tecrübe ile sabittir. !
    olmayın gemilerde çalışmayın .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir