GEMİDE NE İŞ YAPILIR DETAYLI ANLATIM GÜVERTE MAKİNE BÖLÜM 2024

GEMIYE KATILIŞ

GEMIADAMI IŞVEREN ILE ARASINDAKI SÖZLEŞMEYI IMZALADIKTAN SONRA ILK IŞE GIRIŞ EĞITIMINI ALIR VE ŞIRKETINDEN GÖREV TALIMATI BEKLER.

GÖREVLI OLDUĞU GEMISININ DURUMUNA GÖRE IŞLETMEYE ÇAĞRILAN GEMIADAMINA KATILIŞ ORDINOSU, KIŞISEL EVRAKLARI VE ŞIRKETE GÖNDERILECEK EVRAKLARI VERILIR. GENEL OLARAK ŞIRKET GÖREVLISI TARAFINDAN ULAŞIM VASITASINA VEYA GEMI O LIMANDAYSA DOĞRUDAN GEMIYE GÖTÜRÜLÜR.

EĞER DOĞRUDAN KENDISI GIDECEKSE VE GEMININ BULUNDUĞU YER KATILMAYA UYGUN ISE GEMININ HAREKET SAATINE BAKMAKSIZIN VE HIÇ VAKIT KAYBETMEKSIZIN GEMIYE GIDER.
GEMIYE GELEN GEMIADAMI AMIRINI GÖREREK KATILIŞINI BILDIRIR, 2.ZABITI GÖREREK KATILIŞINI BELIRTIR VE KATILIŞ ORDINOSUNU, BELGELERINI, VARSA GEMIYE GÖNDERILMIŞ DIĞER EVRAKLARI TESLIM EDER. DEĞIŞTIRECEĞI KIŞIDEN ZIMMETINDEKI VEYA ZIMMETLENMEMIŞ DAHI OLSAKENDISINE VERILEN GEMIYE AIT MALZEME VE EŞYAYI VE VARSA GÖREV DOSYASINI TESLIM ALIR. GENEL OLARAK GÖREVI ILE DEVAM EDEN IŞ VEYA DURUMLA ILGILI GEREKLI BILGIYI VE EMIRLERI ALIR. BERABERCE GEMI VE ÇALIŞMA MEKANLARINI DOLAŞILIR. EĞER ACIL BIR DURUM YOKSAUYUMLANDIRMA EĞITIMINI ALIR, ILGILI FORMU IMZALAR VE GÖREVINE BAŞLAR.

GEMİ DÜZENİNE UYMAK 

ÜLKEMIZDE ASKERI GEMILER HARICINDE GEMI DISIPLININE UYULMASI KONUSUNDA KAPSAMLI YAZILI KURALLARI VE YÖNTEMLERI OLAN KURULUŞLAR MAALESEF PEK BULUNMAZ. GENEL UYGULAMA KUSURLU KIŞININ AMIRI TARAFINDAN BIRKAÇ KERE IKAZI VE SONRA KAPTANDAN BU KIŞININ DEĞIŞTIRILMESINI TALEP ETMEK OLUR. ANCAK INSAN TABIATINDAN VE GEMI ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN DOLAYI BU UYGULAMA ŞEKLI KIŞI MAĞDURIYETINE, OTORITE VE DISIPLIN ZAYIFLAMASINA SEBEP OLUR. BU NEDEN ILE AŞAĞIDA ANLATILANLAR DISIPLIN SAĞLANMASI AÇISINDAN GEREKLI OLAN FAKAT BUGÜN SADECE YAZILI DISIPLIN KURALLARI BULUNAN GEMILERDE OLAN UYGULAMALARI ANLATMAKTADIR.
GEMIDE HIYERARŞI
GEMILERIN VE ÇALIŞANLARININ GEMIDE BULUNMA AMACI ÜSTLENILEN DENIZ TAŞIMA IŞINI CAN VE MAL EMNIYETINI SAĞLAYARAK VE INSANLIĞIN GELECEĞI OLAN ÇEVREYI KORUYARAK EN IYI ŞEKILDE YAPABILMEKTIR.
GEMI PERSONELI GEMI IÇINDE GEREK IŞ GEREKSE ORTAK YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLARA UYMAKLA GÖREVLI UYULMAMASI HALINDE ISE OLACAK GELIŞMELERDEN SORUMLUDUR. BU KURALLAR ŞIRKET EMNIYETLI IŞLETIM SISTEMI YÖNTEMLERI, KAPTAN TALIMATLARI VE BÖLÜM AMIRLERININ EMIRLERI ILE BELIRLENMIŞTIR.
GEMI IŞ VE YAŞAM DÜZENINI BELIRLEYEN KURALLARIN OLUŞTURULMASI, TAKIBI, UYULMAMASI HALINDE UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI, AKSAKLIKLARIN DÜZELTILME GEREKLILIĞI, GEMIADAMLARI ARASINDA BIR ASTLIK-ÜSTLÜK, AMIR-MAIYET ILIŞKISINI ZORUNLU KILMAKTADIR. DÜZEN BU HIYERARŞIYI OLUŞTURMUŞTUR. HIYERARŞI AST-ÜST, AMIR-MAIYET ILIŞKI SIRALAMASIDIR.
ÜST HIYERARŞIK YAPIDA ÜSTTE BULUNAN KIŞI, AST ISE ALTTA BULUNAN KIŞIDIR. AMIR MAIYETINE EMIR VERMEYE YETKILI KIŞI, MAIYET ISE BIR AMIRIN EMRI ALTINDA BULUNAN KIŞIDIR.
GEMI; BAŞINDA KAPTAN BULUNAN IKI BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR. BUNLAR, BAŞINDA 1.ZABIT BULUNAN GÜVERTE VE BAŞINDA BAŞ MÜHENDIS BULUNAN MAKINE BÖLÜMLERIDIR. GEMİ ORGANİZASYON ŞEMASIDA BU ÇATI ALTINDAKI BIR TICARI GEMISINDEKI HIYERARŞIK DÜZEN GÖSTERILMEKTEDIR.
EMIR
EMIR, AMIR TARAFINDAN MAIYETINE VERILEN, BIR GÖREVIN YERINE GETIRILMESINE YÖNELIK, YAPILMASI ZORUNLU IŞTIR. EMIR ILE ILGILI KURALLAR AŞAĞIDADIR:
-EMIRLER MAIYET TARAFINDAN DEĞIŞTIRILEMEZ. ANCAK DURUM VE ŞARTLAR EMRI YAPILAMAYACAK BIR HALE KOYMUŞSA VEYAHUT EMIR VERILIRKEN MEÇHUL KALMIŞ SEBEPLER ORTAYA ÇIKMIŞSA VEYA EMRIN YAPILMASI BÜYÜK BIR TEHLIKEYE VE AĞIR BIR ZARARA SEBEP OLACAKSA VE BÜTÜN BU HALLER KARŞISINDA AMIRDEN YENI BIR EMIR ALINMASINA HAL VE ZAMAN MÜSAIT DEĞILSE, MAIYET MESULIYETI ÜZERINE ALARAK EMRI, YENI VAZIYETE UYGUN BIR TARZDA DEĞIŞTIREREK YAPABILIR VEYA YAPMAYABILIR FAKAT ILK FIRSATTA EMRI YAPILMAYAN VEYA KISMEN YAPILAN AMIRE DE BILGI VERIR.
-EMIRLER BIRBIRINE BAĞLI MAKAMLAR TARAFINDAN SILSILE TAKIP EDILEREK VERILIR. ÇABUKLUK VE ZARURI HALLERDE BU SIRAYA UYULMADAN DA EMIR VERILEBILIR. BU TAKTIRDE AMIR, EMRI VERIRKEN ATLAMIŞ OLDUĞU KADEMELERE EN KISA ZAMANDA BILGI VERIR. BÖYLE BIR EMRI ALAN AST DA ILK FIRSATTA, AMIRINI BU EMIRDEN HABERDAR EDER
-BIR AMIRIN VERDIĞI BIR EMIR VARKEN DAHA ÜST BIR AMIRDEN BU EMRE AYKIRI BIR EMIR ALINACAK OLUNURSA YÜKSEK AMIRIN EMRI YAPILIR,DIĞERINE BILGI VERILIR. BIR AMIRIN VERDIĞI BIR EMIR VARKEN DAHA ÜST BIR AMIRDEN BU EMRE AYKIRI BIR EMIR ALINACAK OLUNURSA ÖNCEKI EMIRDEN ÜST AMIR BILGILENDIRILIR. ÜST AMIR EMRININ YERINI GETIRILMESINI TEKRAR ISTERSE EMIR YERINE GETIRILIR VE ILK FIRSATTA DA ILK EMRI VEREN AMIR BILGILENDIRILIR. EĞER ILK EMIRDEN ÜST AMIRIN BILGILENDIRILMESI IMKANI YOKSA DURUMA UYGUN EMIR YERINE GETIRILIR VE HER IKI AMIR DE BUNDAN BILGILENDIRILIR.
-ÜST DISIPLINE AYKIRI GÖRDÜĞÜ HER ŞEYE MÜDAHALE ETMEYE VE EMIR VERMEYE GÖREVLIDIR. FESAT VE ISYAN HALINDE BULUNULAN BIR GEMIDE INTIZAMI TEMIN ETMEK, YAĞMACILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK, GEMIDEN KAÇMAK ISTEYEN GEMI ADAMLARINI GERI ÇEVIRMEK IÇIN BU DURUMU GÖREN HER ÜST EMIR VE KOMUTAYI ÜSTÜNE ALMAK VAZIFESI ILE SORUMLUDUR. ÜSTÜN BU SORUMLULUĞU YALNIZ BU TIP OLAYLARDA DEĞIL GEMI CAN VE MAL EMNIYETI VE ÇEVRE KIRLILIĞI GIBI ACIL MÜDAHALE GEREKTIREN DURUMLARDA DA GEÇERLIDIR.
AMIR VE VAZIFESI
AMIR MAIYETINE EMIR VERMEYE YETKILI KIŞIDIR. AMIR ILE ILGILI KURALLAR AŞAĞIDA BELIRTILMIŞTIR.
-AMIR EMIRLERINI MAIYETINDEKI HER ŞAHSA VEREBILIR.
-AMIR MAIYETINE HIZMETLE MÜNASEBETI OLMAYAN EMIR VEREMEZ.
-AMIR MAIYETINE HÜRMET VE ITIMAT HISLERI VERIR. MAIYETIN AHLAKI, RUHI VE BEDENI HALLERINI DAIMA NEZARET VE HIMAYESI ALTINDA BULUNDURUR. RUHI VE BEDENI SAĞLIĞININ DEVAMI IÇIN GEREKLI TEDBIRLERI ALIR.
-VAZIFENIN YAPILABILMESI IÇIN GEREKLI ORTAMI, MALZEMEYI, ZAMANI TEMIN EDER VE DEVAMI IÇIN GEREKLI TEDBIRLERI ALIR. VAZIFELERIN ZAMANINDA VE TAM OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞINI TAKIP, KONTROL EDER VE YAPILMASINI SAĞLAR.
-ASTINDAN HUSUSI MENFAAT TEMIN EDECEK BIR TALEPTE BULUNAMAZ. HEDIYE KABUL EDEMEZ, BORÇ ALAMAZ.
-AMIR MAIYETINE KARŞI DAIMA BITARAFLIK VE HAKKANIYETI MUHAFAZA EDER.
-MAIYETININ DISIPLININI BOZAN HAREKETLERDEN DOLAYI ONLARA DISIPLIN CEZASI VERIR VEYA VERILMESI IÇIN ÜST MAKAMA BAŞ VURUR.
MAIYET VE VAZIFESI
-MAIYET AMIRLERINE VE ÜSTLERINE UMUMI ADAP IÇINDE VE ÖRFE UYGUN BIR HÜRMET GÖSTERMEK ZORUNDADIR. ÜST VEYA AMIRI ILE “SIZ”LI KONUŞUR. HITAP EDERKEN ISMINI DEĞIL ÖRF GEREĞI MAKAMINI BELLI EDEN SIFATINI KULLANIR.
-MAIYET, AMIRLERIN VE ÜSTLERIN MESLEKI VE ŞAHSI ŞEREF VE HASIYETLERINE DOKUNACAK SÖZLER SÖYLEYEMEZ, NEREDE OLURSA OLSUNÇEKIŞTIREMEZ, ŞAHSIYETLERINI HOR VE HAKIR GÖREMEZ.
-AMIRI TARAFINDAN VERILEN HIZMET EMIRLERINI HIÇ BIR ITIRAZ ILERI SÜRMEKSIZIN DERHAL VE HARFIYEN YERINE GETIRIR,
-GEMI, CAN VE MAL EMNIYETI ILE ÇEVRE GÜVENLIĞINI TEHLIKEYE SOKABILECEK, ŞIRKET MENFAATLERINE ZARAR VEREBILECEK, ÜLKEMIZIN ITIBARINI ZEDELEYEBILECEK BÜTÜN HUSUSLARDA DIĞER GEMI ADAMLARININ ALEYHINDE DAHI OLSA BILDIKLERINI DOĞRU VE TAM OLARAK BILDIRMEK MECBURIYETINDEDIR.
-MAIYET MUAYYEN OLAN VAZIFELERI VE ALDIĞI EMIRLERI VAKTINDE YAPAR, DEĞIŞTIREMEZ VE HADDINI AŞAMAZ. İCRADAN DOĞACAK MESULIYET EMRI VERENE AITTIR. İTAATSIZLIK VE HATTA ITAAT HISSINI TEHDIT EDEN HER TÜRLÜ TEZAHÜRLER, SÖZLER, YAZILAR, FIIL VE HAREKETLER, CEZAI MÜEYYIDELER ILE MEN OLUNUR.
-MAIYET BIR ANLAMDA ÜSTLERIN YARDIMCISI, ORTAK AMACIN BIR HALKASIDIR. KESINLIKLE BIR MESLEKI RAKIP DEĞILDIR. BU ANLAMDA MAIYET YARIŞI KAZANMAK PAHASINA ŞIRKETIN ZARARA UĞRAMASINI GÖZ ARDI EDEMEZ. MAIYET ÜSTÜNÜN EKSIK BILGILENDIRME SONUCU BÜYÜK BIR TEHLIKEYE VE AĞIR BIR ZARARA SEBEP OLABILECEĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ BIR UYGULAMA IÇINE GIRDIĞINI VEYA EMIR VERDIĞINI GÖRÜR ISE GEREKLI SÜRAT, SAYGI VE NEZAKET KURALLARI DAHILINDE BILGI VE DEĞERLENDIRME AKTARIMI YAPMALIDIR. EĞER DURUMUN BILGI AKTARIMI VE DEĞIŞIKLIK IÇIN UYGUN OLMADIĞI GÖRÜŞÜ ILE MAIYET EMIR VEYA UYGULAMANIN AKSINE BIR FIILÎ MÜDAHALEDE BULUNDUYSA SONUÇTAN BIZZAT SORUMLU OLUR.
ORTAK YAŞAM KURALLARI
AŞAĞIDA GEMIDEKI ORTAK YAŞAMIN KURALLARINDAN BAZILARINA YER VERILMIŞTIR. KURALLAR BURADA YAZILANLAR ILE SINIRLI OLMAYIP MAKALENİN BIR ÇOK YERINDE BAŞKA ORTAK YAŞAM KURALLARINI DA BULABILIRSINIZ. AYRICA BU KURALLAR SABIT OLMAYIP ŞIRKET VE KAPTANINA GÖRE BAZI DEĞIŞIMLER GÖSTEREBILIR.
KIYAFET
GEMI ADAMININ KIYAFETI ÇALIŞIRKEN, ISTIRAHAT HALINDE VEYA DIŞARI ÇIKARKEN ŞIRKETIN BELIRLEMIŞ OLDUĞU ŞEKILDE OLUR. ŞIRKET BIR KIYAFET BELIRLEDIYSE BELIRLEDIĞI KIYAFETI VERMEK ZORUNDADIR. AKSI HALDE GEMI ADAMI BULUNDUĞU DURUM VE YERE UYGUN OLARAK KIYAFETINI SEÇMEKTE SERBESTTIR.
ÇALIŞMALARDA KESINLIKLE KORUYUCU GIYSI VE TEÇHIZAT KULLANILIR. MAKINE, SINTINE, TANK, GÜVERTE, AMBAR GIBI KIYAFETLERI YIPRATICI VE KIRLETICI YERLERDEKI ÇALIŞMALARDA ÖNCELIK KIYAFETIN KORUYUCU OLMASI VE ÇALIŞMAYI ENGELLEYICI OLMAMASI GEREKIR.
YORUCU, KIRLETICI, YIPRATICI IŞLERIN YAPILMASI VE ÖNCELIĞINE GÖRE GEREKLI TEMIZLIK VE DEĞIŞIM IÇIN VAKTIN OLMADIĞI DURUMLARDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA YEMEK VE DINLENME SALONLARINA ÇALIŞMA KIYAFETIYLE GIRILMEZ. BÖYLE DURUMLARDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA KIÇ ÜZERINDE VEYA HAVA ŞARTLARI UYGUN DEĞILSE IÇERIDE AYRI BIR YERDE TOPLU OLARAK, ÇEVREYI FAZLA KIRLETMEDEN IHTIYAÇLAR KARŞILANIR. BUNUNLA ILGILI TEDBIRLERI ZABITLER KENDILERI, TAYFALAR IÇINSE LOSTROMOLAR ALIR.
YEMEK VEYA DINLENME SALONLARI GIBI SOSYAL MAKSATLI TOPLANILAN YERLERE, KÖPRÜ ÜSTÜNE, BIR BAŞKASININ KAMARASINA VEYA ÇALIŞMA OFISINE, SAHILDEKI YETKILILERININ YANLARINA VEYA OFISLERINE GIREN VEYA LIMAN IZNINE GIDEN GEMI ADAMI ÖNCELIKLE KENDINE SAYGI SONRA TEMSIL ETTIĞI DEĞERLER ADINA BEDENI TEMIZLIĞINI YAPMIŞ VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA UYGUN, TEMIZ, YIRTIKSIZ VE HATTA YERINE GÖRE ÜTÜLÜ KIYAFET IÇINDE OLUR.
NE KADAR SICAK OLURSA OLSUN ADABA AYKIRI KIYAFETLERLE GEMI IÇERISINDE DOLAŞILMAZ, TERLIK ILE ÇALIŞMA MAHALLERINE GEÇILMEZ,TOPUĞUNA BASILMIŞ AYAKKABI ILE DOLAŞILMAZ.
KIŞILER ARASI İLIŞKILER
GEMI ADAMLARI BIRBIRLERI ILE ILIŞKILERINDE KARŞILIKLI SEVGI VE SAYGI KURALLARINA UYARLAR. HITAPLARINDA AŞAĞILAYICI LAKAPLAR KULLANMAZ, BIRBIRLERINE KARŞI ALÇALTICI, GURUR KIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINIRLAR. KÜSLÜK OLMAZ VE KIRGINLIKLAR ÖZELLIKLE IŞ YAPILMASINDA VERIM DÜŞÜRÜCÜ SEVIYEDE OLAMAZ.
TARTIŞMALAR ÇOK YÜKSEK SESLI OLMAZ, KESINLIKLE HAKARETTEN VE FIZIKI ŞIDDETTEN KAÇINILIR. MEŞRU MÜDAFAA HALINDE DAHI ILK BAKILACAK OLAN UNSUR MÜDAFAA BIÇIMININ NITELIK VE ŞIDDET DERECESI AÇISINDAN FAZLA VEYA GEREKLI OLUP OLMADIĞIDIR.
GEMIDE DIŞARIDAN GELEN GÖREVLI KIŞILER ILE KESINLIKLE TARTIŞILMAZ. TARTIŞMA GEREKTIRECEK DURUMLARDA OLAY BIR ÜST MAKAMA ILETILIR. YABANCILAR ILE ITIŞME KAKIŞMA YAPILMAZ, ŞAKA MAKSATLI DAHI OLSA FIZIKI TEMASTA BULUNULMAZ. LIMANLARDA DIŞ KURULUŞLAR TARAFINDAN GEMIYE VE PERSONELE VERILEN SERVIS, LOKAL GIBI IMKANLARDAN YARARLANIRKEN KESINLIKLE ONLARIN BELIRTTIĞI KURALLARA UYULUR, AKSI ÜZERINDE ISRAR VE TARTIŞMA YAPILMAZ.
GEMI DIŞINDAN GELEBILECEK FIZIKI ŞIDDET TEHDITLERINDE DAHI ŞIDDETE BAŞVURULMAZ. KESINLIKLE LIMANLARDA, BIR ŞIDDET GÖSTERISI AMACI ILE TOPLANIP VEYA YALNIZ OLARAK BIR YERE GIDILMEZ. KORSAN SALDIRILARINDA DAHI SALDIRGANA ÖLDÜRÜCÜ VE YARALAYICI AKTIF SAVUNMA YAPILMAZ, KILITLEME, BASINÇLI SU VERME GIBI PASIF ENGELLEMELERE GIDILIR
BULUNDURULMAYACAK ZATI EŞYA
GEMILERDE FARKLI NEDENLER ILE PERSONELIN KAMARALARINDA BAZI MALZEME VE EŞYANIN BULUNDURULMASINA MÜSAADE EDILMEZ. BULUNDURULMASINA MÜSAADE EDILMEYEN MALZEME VE EŞYA AŞAĞIDA BELIRTILMIŞTIR.
-YIYECEK
-PARLAYICI, PATLAYICI, AKICI MADDE
-SILAH KAPSAMINA GIRECEK, ATEŞLI, DELICI VEYA KESICI ALET
-UYUŞTURUCU KAPSAMINA GIREBILECEK MADDE VEYA ILAÇ
-PORNO KAPSAMINA GIREBILIR YAYIN, AUDIO-VIDEO KAYIT, ALET, AKSESUAR
-İZIN VERILENDEN DAHA FAZLA IÇKI VE SIGARA
-GEMIYE AIT TÜKETIM MALZEMESI
-ÇOK KIYMETLI EŞYA VE PARA
-KAÇAK KAPSAMINA GIREBILECEK BILDIRIMI YAPILMAMIŞ EŞYA.
GEREK IDARI GEREKSE DISIPLIN GEREKÇELERI ILE KAMARALAR GEREKTIĞINDE KAPTAN EMRI ILE DISIPLIN ZABITI TARAFINDAN KONTROL EDILEBILIR, KAMARALARDA ARAMA YAPILABILIR.
İZINSIZ İLAÇ VE UYUŞTURUCU BULUNDURMAK
GEMILERDE ILAÇ KONTROLÜ IKINCI ZABIT TARAFINDAN YAPILIR. BUNUN GEREKÇESI PERSONEL SAĞLIĞININ TAKIBI, ILAÇLARIN SAĞLIKLI ŞEKILDE MUHAFAZASI VE UYUŞTURUCU KONTROLÜDÜR. BU NEDEN ILE GEMIYE KATILAN GEMI ADAMI VAR ISE YANINDAKI ILAÇLARI IKINCI ZABITE TESLIM EDER VE YANINDA ILAÇ BULUNDURMAYA DEVAM ETMEK ANCAK IKINCI ZABITIN IZNI ILE OLUR.
UYUŞTURUCU YAPTIĞI ETKI NEDENI ILE KULLANAN KIŞIDE HAZ DUYGUSU OLUŞTURAN ANCAK IRADE KONTROLÜNÜ AZALTMASI, VÜCUTTA HASARLARA SEBEP OLMASI VE KULLANIM BAĞIMLILIĞI YARATMASI NEDENI ILE GENELDE TÜM DÜNYADA KULLANIMI VE SATIŞI YASAKLANAN MADDELERDIR. ÜLKELERIN UYUŞTURUCU ILE MÜCADELEDE BELIRLI POLITIKALARI BULUNUR. BU POLITIKALARININ SONUCU BELIRLENEN YASAKLARIN IHLALI HALINDE KULLANAN VE SATANLARA KARŞI ÇOK YÜKSEK CEZALAR UYGULANIR.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDA GEMILERIN KULLANILMASI YAYGIN BIR YÖNTEMDIR. BUNUN ÖNLENMESI IÇIN ÖZELLIKLE BIR IHBAR HALINDE LIMANLARDA ÇOK TEFERRUATLI KONTROL VE ARAMALAR YAPILABILMEKTEDIR. BU KONTROL VE ARAMALARDA BIR KAÇAKÇILIĞIN TESPITI HALINDE DE HEM ILGILI KIŞILERE HEM DE GEMIYE UZUN SÜRE ÇALIŞMALARINI ENGELLEYICI TUTUKLAMALAR VE BÜYÜK PARA CEZALARI VERILMEKTEDIR. BU NEDEN ILE ŞIRKETLERIN GEMILERINDE UYGULANMAK ÜZERE UYUŞTURUCU KONTROL POLITIKALARI BULUNUR. SADECE BELIRLI UYUŞTURUCULAR DEĞIL UYUŞTURUCU KAPSAMINA GIREBILECEK HERHANGI BIR MADDENIN GEMIDE BULUNDURULMASI VE KULLANILMASI DAHI YASAKLANIR. AKSININ TESPITI HALINDE DERHAL ILGILI KIŞININ GEMI VE IŞLETME ILE ILIŞKISI KESILIR. BU NEDEN ILE UYUŞTURUCU KAPSAMINA GIREN ILAÇLARIN DAHI GEMI ADAMININ YANINDA BULUNDURMASINA IZIN VERILMEZ. ZORUNLULUK HALLERINDE ISE KAPTAN VE BÖLÜM AMIRLERINDEN IZIN ALINIR.
ALKOL KULLANIMI
ALKOLÜN INSAN VÜCUDUNDA MEYDANA GETIRDIĞI OLUMSUZ ETKILER BILINMEKTEDIR. İRADEYI VE VÜCUT KONTROLÜNÜ ZAYIFLATIR,DÜŞÜNME VE IFADEYI ZORLAŞTIRIR, INSANDA GEREKSIZ CESARET DUYGUSU OLUŞTURUR. SOĞUK HAVALARDA GENEL BILINENIN AKSINE KULLANANA ENERJI VERMEZ VE KIŞILERIN DONARAK ÖLMESINI KOLAYLAŞTIRIR. BU NEDEN ILE GEMILERDE ALKOL KULLANIMI ILE ILGILI OLARAK ŞIRKETLERIN BELIRLI ALKOL KULLANIM POLITIKALARI VARDIR VE ALKOL KULLANIMI SINIRLANDIRILMIŞTIR.
GEMIDE ALKOL KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINDA BAZI TEDBIRLER ALINIR. BUNLARDAN BIRISI,GEMI ADAMININ GEMIDE IÇKI TEMIN IMKANI OLAN KAPTAN STORUNDAN YAPILAN SATIŞLARA GENEL VEYA ÖZEL SINIRLAMALARIN GETIRILMESIDIR. GENEL OLARAK GEMI IÇI SATIŞLARDA KIŞI BAŞINA HAFTADA BIR ŞIŞEYE MÜSAADE EDILIR. BIR DIĞER TEDBIRDE ALKOL KULLANIMINDA SINIR GETIRILMESIDIR. BUNUN IÇIN DE HIÇBIR PERSONEL 50 PROMIL DEĞERININ ÜZERINDE ALKOLLÜ OLMAYA MÜSAADE EDILMEZ. BUNU PRATIK OLARAK 7 SAAT IÇERISINDE BIR DUBLEDEN FAZLA RAKI IÇMEMEK OLARAK BELIRLEYEBILIRIZ. BUNLARIN KONTROL VE TAKIPLERI BÖLÜM AMIRLERINCE YAPILIR.
ZIYARETÇI KABULÜ
GEMI PERSONELI, 1.ZABITIN IZNI OLMAKSIZIN KIŞISEL ZIYARETÇI KABUL EDEMEZ. KAPTAN VEYA BÖLÜM AMIRLERI HARICINDE GEMI PERSONELI IZIN VERILMIŞ ZIYARETÇILERINI ISKELE BAŞINDA BIZZAT KARŞILARLAR. KAPTAN VEYA BÖLÜM AMIRLERININ ZIYARETÇILERI DURUMA GÖRE ZIYARETÇI SAHIBININ BILDIRDIĞI KIŞI TARAFINDAN KARŞILANIR. MÜSAADE EDILEN ZIYARETÇILER MISAFIR GETIRENIN DINLENME SALONUNDA KABUL EDILIRLER VE YINE ANCAK 1.ZABITIN IZNI ILE GEMIYI DOLAŞTIRILABILIR VE YEMEĞE DAVET EDEBILIRLER. KAPTAN VE BÖLÜM AMIRLERININ ZIYARETÇILERI UYGUNSA KENDI OFISLERINDE KABUL EDILIR VE BIZZAT KENDILERI VEYA UYGUN GÖRÜLEN BIR ZABIT EŞLIĞINDE GEMI GEZDIRILEBILIR. GEMIYI DOLAŞAN ZIYARETÇILERE GENEL OLARAK KÖPRÜ ÜSTÜ HARICINDEKI KAPALI BÖLÜMLER KAPIDAN GÖSTERILIR, IÇERI GIRMELERINE MÜSAADE EDILMEZ. KÖPRÜ ÜSTÜNDE ISE TUTULMUŞ KAYITLARIN VE JURNALIN INCELENMESINE MÜSAADE EDILMEZ. MÜSAADE ALINARAK GEMIYE SOKULAN ZIYARETÇI KESINLIKLE DINLENME SALONU DIŞINDA YALNIZ BIRAKILMAZ.
MÜRACAAT VE ŞIKAYETLER
HER GEMIADAMI GEREK HIZMETE VE GEREK ZATI IŞLERINE AIT KANUN VE NIZAMLARIN KENDISINE VERMIŞ OLDUĞU HAK VE SALAHIYETLER HERHANGI BIR SURETTE HAKSIZ OLARAK IHLAL EDILIRSE VEYA IHLAL EDILDIĞINI DÜŞÜNÜRSE ŞIKAYET ETMEK VE RESMI VE ŞAHSI IŞLERINDEN DOLAYI DA MÜRACAATTA BULUNMAK HAKKINA HAIZDIR.
GEMI PERSONELI ŞIRKET ILE DOĞRUDAN TEMAS KURAMAZ. TALEP VE ŞIKAYETLER SILSILE YOLUNU TAKIP EDER. MÜRACAAT VE ŞIKAYETLER SÖZ VEYA YAZI ILE VE EN YAKIN AMIRE YAPILIR. EĞER BU AMIRDEN ŞIKAYET OLUNACAK ISE ŞIKAYET EDILEN AMIR GEÇILEREK BIR DERECE ÜSTÜNDEKI AMIRE YAPILIR. SÖZLE YAPILAN ŞIKAYETLER ZABIT ILE TESPIT OLUNUR. MÜRACAAT VE ŞIKAYETLER TAKIP VE TAHKIK VE BIR KARARA BAĞLANARAK NETICESI MÜRACAAT SAHIBINE MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA MUTLAKA BILDIRILIR. ANCAK BU MÜDDET HIÇBIR HALDE 15 GÜNÜ GEÇEMEZ. ADLI TAHKIKATA MEVZU OLAN ŞIKAYETLER VE ITIRAZLAR HAKKINDAKI CEZA VE USUL KANUNLARINDAKI HÜKÜMLER SAKLIDIR.
TOPLU OLARAK ŞIKAYET YASAKTIR. BIR VEYA AYNI HADISE BIRDEN FAZLA ŞAHISLARIN ŞIKAYETLERINE SEBEP VEYA MEVZU OLURSA BUNLARIN HER BIRI AYRI AYRI VE YALNIZ BAŞINA ŞIKAYET HAKKINI KULLANABILIRLER. ŞIKAYET REDDEDILDIĞI TAKTIRDE ŞIKAYETÇIYE BU YÜZDEN CEZA VERILEMEZ. ANCAK ŞIKAYET EDERKEN ŞIKAYETÇI BIR SUÇ IŞLEMIŞ VEYA BIR DISIPLIN TECAVÜZÜNDE BULUNMUŞSA AYRICA MESUL OLUR.
DISIPLIN
GEMI ADAMININ GEMI IÇERISINDEKI YAŞAMINI DÜZENLEYEN KURALLARI OLUŞTURMAK VE BU KURALLAR BÜTÜNÜNÜN OLUŞTURDUĞU DÜZENE UYMAK PERSONEL DISIPLININI OLUŞTURUR. PERSONEL DISIPLINI IŞIN TEMEL TAŞLARINDAN BIRIDIR. OLMAMASI CIDDI AKSAKLIKLARA SEBEP OLUR. KAPTANIN EN ÖNEMLI GÖREVLERINDEN BIRIDE BU DISIPLINI SAĞLAMAKTIR. GEREKTIĞI TAKTIRDE BU DISIPLININ MUHAFAZASI VE IDAMESI IÇIN KAPTAN KAYNAĞINI KANUNLARDAN, EMNIYETLI IŞLETIM SISTEMINDEN VE ÖRFLERDEN ALAN CEZAI VE IDARI TEDBIRLERI ALIR.
AMIRIN DISIPLINDEKI YERI
AMIR PERSONELIN MORALINI ÜST SEVIYEDE TUTMAYA ÇALIŞIR, PERSONEL ARASI ILIŞKILERIN KARŞILIKLI SAYGI VE SEVGI BAĞLARI IÇERISINDE DEVAMI SAĞLAR, GEMI GÖREVININ EN IYI ŞARTLARDA BAŞARILMASI IÇIN GEREKLI TEDBIRLERI ALIR. AMIRIN ALACAĞI TEDBIRLER GEREKLI KURALLARI KOYMAK, EĞITIMI GERÇEKLEŞTIRMEK, UYUMU TAKIP ETMEK, IHLALLERI TESPIT ETMEK, SORUMLUSUNU VE NEDENINI ARAŞTIRMAKTIR.
AMIR MAIYETI ILE IKILI MÜNASEBETLERDE NASIL KENDISINE KARŞI BIR SAYGI BEKLIYOR ISE O DA ONLARA KARŞI AYNI SAYGIYI GÖSTERIR, DISIPLININ SAĞLANMASI IÇIN HAKARET DERECESINE VARAN IFADELER KULLANMAZ. AMIR ÖNCELIKLI OLARAK MAIYETININ GÖREVINI DAHA IYI YAPILABILMESI IÇIN ONLARI ŞEVKLENDIRIR, GEREKIR ISE EĞITIR, VERIMLERININ ARTMASI IÇIN GEREKLI TEDBIRLERI ALIR, CEZAI UYGULAMALARA ANCAK GEREKEN SÖZLÜ IKAZLARI YAPTIKTAN SONRA YARARI OLACAKSA VEYA ARTIK O KIŞIDEN IHTIYAÇ OLAN VERIMIN ALINAMADIĞI TAKTIRDE GIDER. VAZIFE IHLALLERINDE ÖNCELIKLI OLARAK AMIR KENDI ÜZERINE DÜŞEN GÖREVI YAPIP, GÖREVIN YAPILABILMESI IÇIN GEREKLI ORTAMI HAZIRLAYIP, MALZEME, ZAMAN, YARDIM UNSURLARININ SAĞLANIP SAĞLANAMADIĞINI KONTROL EDER.
MÜKAFAT GEREKTIREN KONULARDA SILSILE TAKIBI ILE GEMI KAPTANLIĞINA MÜRACAATLA IMKANLAR DAHILINDE HAK EDENE MÜKAFAT VERILMESINI SAĞLAR. İHLALLERDE AMIR GEREKLI DISIPLIN CEZASININ VERILMESI IÇIN ŞIKAYETÇI SIFATI ILE BÖLÜM AMIRINE BAŞVURABILIR.
KAPTAN VE CEZA
KANUNUN VERDIĞI YETKI ILE KAPTANIN, GEMININ EMNIYET VE DISIPLININI TEMIN MAKSADI ILE, GEMIADAMLARI VE GEMIDE BULUNAN DIĞER ŞAHISLAR ÜZERINDE CEBIR KULLANMA, HAPSETME, GEMIDEN UZAKLAŞTIRMA, ÜZERLERINI VE EŞYALARINI ARAMA, EŞYALARA EL KOYMA, KAÇANLARI ZORLA GETIRME YETKISI BULUNMAKTADIR. DISIPLIN TALIMATLARINDA BILDIRILEN TEDBIRLER, UYGULAMALAR VE BÖLÜM AMIRLERININ VE DISIPLIN KOMITESININ ALDIĞI KARARLAR DAYANAĞINI KAPTANIN KANUNDAN GELEN BU YETKILERINDEN ALIR.
TALIMATLARDA BELIRTILEN, BÖLÜM AMIRLERININ VE DISIPLIN KOMITESININ YETKILERI, KAPTANIN KANUNLARDAN ALDIĞI YETKILERINDEN FERAGAT ETTIĞI ANLAMINI TAŞIMAZ. AMAÇ SADECE DAHA IYI BIR DISIPLININ, HAKKANIYET ÖLÇÜLERINDE SAĞLANABILMESIDIR. BÖLÜM AMIRLERI ILE ILGILI KARARLARI KAPTAN TEK BAŞINA ALIR.
DISIPLIN SAĞLAMA
GEMI DISIPLINININ SAĞLANMASINDA BÖLÜM AMIRLERI IDARI AÇIDAN KAPTANIN YARDIMCISIDIR. BÖLÜM AMIRLERI KENDI BÖLÜM PERSONELI VE ÇALIŞMALARDAKI DISIPLIN ILE SORUMLU OLMAKLA BIRLIKTE HER IKI BÖLÜM PERSONEL VE ÇALIŞMASININ KARIŞTIĞI DISIPLIN OLAYLARINDA BERABERCE VEYA BAĞIMSIZ OLARAK UYGULAMA YAPABILIRLER. BÖLÜM AMIRLERI TANIK OLDUKLARI VEYA KENDILERINE ILETILEN OLAYLARIN DISIPLIN SUÇU IÇERMESI OLASILIĞI HALINDE GEMININ DISIPLIN YÖNTEMI GEREĞI IŞLEM YAPMAK ZORUNDADIR. AKSINDEN SORUMLUDUR. DISIPLININ SAĞLANMASINDA TÜM PERSONEL KAPTANA YARDIMCI OLMAKTAN SORUMLUDUR.
GEMI DÜZENI ILE ILGILI OLARAK IŞLETME VE KAPTAN TALIMATLARINDA BELIRTILEN KURALLARIN IHLALINDE YINE BU TALIMATLAR DOĞRULTUSUNDA MÜEYYIDELER UYGULANIR. ANCAK TALIMATLAR ILE BELIRLENMIŞ DISIPLIN SUÇLARIN BIR KISMI T.C. KANUNLARINA DAYANIR VE MAHKEMELERINDE YARGILANMAYA AÇIKTIR.
GEMI DISIPLIN TALIMATLARININ BELIRTTIĞI SUÇLARI IŞLEYEN PERSONELE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ŞUNLARDIR.
-ZORLA YAPTIRIM VEYA EL KOYUM,
-TAZMIN ETTIRME,
-DISIPLIN CEZASI,
-HAPIS,
-GEMIDEN UZAKLAŞTIRMA,
-KONTRAT IPTALI.
YASAKLARA UYULMAMASI HALINDE UYGULANACAK DISIPLIN CEZA ÇEŞITLERI, IHTAR VE UYARIDIR. SUÇLARIN TEKRARINDA CEZALAR ARTIRILIR. HANGI SUÇA HANGI MÜEYYIDENIN UYGULANACAĞI TALIMATLAR TARAFINDAN BELIRTILIR.
SAVUNMA VE SORUŞTURMA
KENDISINE BIR SUÇ ISNAT EDILEN GEMI PERSONELI KENDINI SAVUNMA HAKKINA SAHIPTIR. SAVUNMAYI SUÇLANAN KIŞININ AMIRI VEYA DISIPLIN ZABITI ISTER. SAVUNMA YAZILI VEYA ZABIT ALTINA ALMAK KAYDI ILE SÖZLÜ OLUR. DISIPLIN KOMITESINDE TALEP EDILMIŞ ISE SÖZLÜ SAVUNMA YAPAN PERSONELIN BU SÖZLÜ SAVUNMASI YAZILI KAYDA ALINIR VE IMZALATILIR.
AMIRLER TANIK OLDUKLARI VEYA KENDILERINE ILETILEN DISIPLIN KURALLARINA AYKIRI OLAYLARIN TANIKLARINI DINLERLER. OLAYDA BIR SUÇ GÖRÜYORLARSA FORM-2’DEKI ÖRNEĞE GÖRE TANIK VE SANIK IFADELERINI YAZILI OLARAK KAYDA ALIP IMZALATIRLAR. SANIĞIN SUÇU SABIT VE DISIPLIN SUÇU KAPSAMINDAYSA FORM-3’TEKI ÖRNEĞE GÖRE DISIPLIN CEZASI VERILDIĞINI IFADE EDEN RAPORU ÜÇ NÜSHA HAZIRLAYIP IMZALARLAR VE RAPORUN BIRINI SUÇLU KIŞIYE, DIĞERINI KIŞISEL DOSYASINA, SONUNCUYU DA IŞLETMEYE OLACAK ŞEKILDE DAĞITIM YAPARLAR. TANIK VE SANIK IFADELERI KIŞISEL DOSYAYA KOYARLAR. DISIPLIN SUÇUNU AŞAN DURUMLARDA ISE TANIK VE SANIK, IFADELERINI KAPTANA VERIRLER. DISIPLIN SUÇUNU AŞAN DURUMLARDA KAPTAN YA YETKISINI TEK OLARAK, YA DA GEMI DISIPLIN KOMITESI ILE BIRLIKTE KULLANARAK, SUÇLU KIŞIYE CEZA UYGULAMASINI YAPAR. CEZA KIŞININ KENDISINE TEBLIĞ EDILIR VE RAPORUN BIR NÜSHASI KENDISINE VERILIR. RAPORUN NÜSHALARINDAN BIRI KIŞISEL DOSYASINA KONUR, DIĞERI IŞLETMEYE GÖNDERILIR.
BÖLÜM AMIRLERININ VERDIĞI CEZALARDA HAKKANIYET KURALLARININ AŞILDIĞINI VE MAĞDUR OLDUKLARINI DÜŞÜNEN KIŞILER VERILEN CEZANIN IPTALI IÇIN KAPTAN VEYA DISIPLIN ZABITI ARACILIĞI ILE DISIPLIN KOMITESINE BAŞVURABILIR.
3.5. DISIPLIN KOMITESI
DISIPLIN KOMITESI, KAPTANIN BAŞKANLIĞINDA, 1.ZABIT VE BAŞMÜHENDISIN ÜYELIĞI ILE 3 KIŞIDEN OLUŞUR. KOMITE KENDILERINE ILETILEN IDDIALARI IRDELER, SUÇLANAN KIŞININ YAZILI VEYA SÖZLÜ SAVUNMASINI DISIPLIN ZABITI ARACILIĞI ILE ALIR, SUÇLU VEYA SUÇSUZLUK KARARINI VERIR. SUÇLULUK HALINDE HAPIS, GEMIDEN UZAKLAŞTIRMA VE KONTRAT IPTALI YAPTIRIMLARINI UYGULAR. DISIPLIN CEZASI ITIRAZLARINI INCELER, HAKKANIYETIN AŞILDIĞINI TESPIT EDERSE CEZAYI IPTAL EDER. HAPIS CEZASI KARARI ÖNEMINE BINAEN KAPTAN EMRI ILE DERHAL UYGULAMAYA GEÇIRILEREK BILAHARE DISIPLIN KOMITESINDE DEĞERLENDIRMEYE KONULABILIR. KARAR ILE ILGILI KAYITLARI TANZIM EDER VE RAPORLAMA IŞLEMLERINI YAPAR.
MÜKAFAT
BIR ÇALIŞANDAN BEKLENEN ÇALIŞMA AZMI, BILGI, INSAN ILIŞKILERI VE DÜRÜSTLÜKTÜR. BU DEĞERLERE SAHIP VE KENDINI DEVAMLI GELIŞTIREN PERSONEL TEŞVIK AMACI ILE BÖLÜM AMIRININ ÖNERISI, KAPTANIN ONAYI ILE GEMI KAPTANLIĞI VE/VEYA IŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖDÜLLENDIRILEBILIR. PERSONELIN, ÖDÜLLENDIRMEYE GEREKÇE GÖSTERILEN DEĞERLERE SAHIP OLDUĞU EN AZ ALTI AYLIK BIR DEVAMLI ÇALIŞMANIN BÜTÜNÜ IÇIN GÖZ ÖNÜNE ALINIR. BEKLENMEDIK BIR ANDA OLARAK ORTAYA ÇIKAN VE SONUNDA CAN VE MAL KAYBININ VE ÇEVRE KIRLILIĞININ PEK MUHTEMEL OLDUĞU OLAYLARDA CANSIPARANE BIR ÇALIŞMA GÖSTERIP CAN VE MAL KAYBINI VE ÇEVRE KIRLILIĞINI ENGELLEYEN YA DA ÇOK AZA INDIREN PERSONEL ALTI AYLIK SÜRE ŞARTI GÖZETILMEKSIZIN ÖDÜLLENDIRILIR
FORM-2
ŞIRKET
İFADE TUTANAĞI
AD SOYAD :
OLAY :
OLAY TARİHİ :
İDDİA EDİLEN SUÇ :
YUKARIDA BELIRTILEN OLAY VE IDDIA EDILEN SUÇ HAKKINDA IFADENIZ VEYA SAVUNMANIZ RICA OLUNUR.
BÖLÜM AMİRİ
(AD SOYAD, GÖREV, IMZA VE TARIH)
İFADE VEYA SAVUNMA :
(AD SOYAD,GÖREV,IMZA VE TARIH)
FORM-3
ŞIRKET,
PERSONEL KARAR TEBLİĞİ
SUÇLANANIN ADI SOYADI :
OLAY TARİHİ :
OLAY :
YUKARIDA BELIRTILEN OLAY HAKKINDA, YAPILAN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA SONUCU HAKKINIZDA AŞAĞIDAKI KARAR ALINMIŞTIR. SUÇLU BULUNMAMIŞTIR (SUÇLAMANIN VEYA CEZANIN GERI ALINMASI BELIRTILECEKTIR.) :
SUÇLU BULUNARAK ……………………………………………………………………….TARAFINDAN, ………………………………………………………………………………………………….GEREK ÇESİ İLE,
SUÇLU OLDUĞUNUZ KANAATINE VARDIM/DIK.AŞAĞIDA BELIRTILEN CEZANIN VERILMESINE/DEVAMINA KARAR VERILMIŞTIR.
KARARIN ÜZERINIZDE YAPICI OLMASINI ARZU EDERIZ.
İHTAR :
TEKDİR :
ZORLA YAPTIRIM (AÇIKLAMALI) :
EL KOYUM (AÇIKLAMALI) :
TAZMİN ETTİRME (AÇIKLAMALI) :
HAPİS (AÇIKLAMALI) :
GEMİDEN UZAKLAŞTIRMA :
KONTRAT İPTALİ :
KARARI TEBLİĞ EDEN             KAPTAN (DISIPLIN KURULU ADINA)/ BÖLÜM AMİRİ
(AD SOYAD,GÖREV,IMZA VE TARIH)
KARARI TEBELLÜĞ EDEN          (SUÇLU BULUNAN KIŞI)
(AD SOYAD,GÖREV,IMZA VE TARIH)

GEMİDEN AYRILMAK
HIZMET AKDININ UZATILMASI VE SONA ERMESI
HIZMET AKITLERI AŞAĞIDAKI SEKILER DE SONA ERER.
-BELIRLENEN SÜRENIN BITMESI ILE,
-BELIRLENEN SEFERIN GEMININ VARDIĞI LIMANDA YÜKÜNÜ BOŞALTMASI ILE,
-AKDIN FESIH EDILMESI ILE,
-AKDIN HÜKÜMDEN DÜŞMESI ILE. SONA EREN HIZMET AKDI, AŞAĞIDAKI DURUMLARDA KENDILIĞINDEN UZAR VEYA UZATILABILIR.
-BELIRLI BIR SÜRE IÇIN YAPILAN AKIT SEFER SIRASINDA BITMIŞ OLSA BILE UĞRANILACAK ILK LIMANA KADAR UZATILMIŞ SAYILIR.
-AKDIN FESIH EDILDIĞI ZAMAN GEMI SEYIR HALINDEYSE AKIT UĞRANILACAK ILK LIMANA KADAR UZATILMIŞ SAYILIR.
-BELIRLI BIR SÜRE VEYA SEFER IÇIN YAPILAN IŞ AKDI SONA ERSE BILE GEMI ADAMI, IŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILININ MUVAFAKATIYLE IŞE DEVAM EDERSE HIZMET AKDI AYNI SÜRE IÇIN UZATILMIŞ SAYILIR.
AKDIN FESHI
-BIR HIZMET AKDI SADECE IŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILI TARAFINDAN AŞAĞIDAKI ÖZEL DURUMLARDA SONA ERDIRILEBILIR:
-GEMI ADAMININ HERHANGI BIR LIMANDA GEMININ HAREKETINDEN ÖNCE GEMIYE DÖNEREK HIZMETE GIRMEMESI VEYA GEMIYE DÖNMEMESI
-GEMI ADAMININ GEMIDE HIZMET GÖRMESININ TUTUKLULUK, HAPIS VEYA GEMIDE ÇALIŞMAKTAN MEN OLUNMASI GIBI SEBEPLERLE IMKANSIZ BIR HAL ALMASI
-GEMI ADAMININ IŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILINE KARŞI, KANUNA, HIZMET AKITLERINE VE SAIR IŞ VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA AYKIRI HAREKET ETMESI
-GEMI ADAMININ IŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILINE KARŞI DENIZCILIK KURAL VE TEAMÜLLERINE VEYA AHLAK VE ADABA AYKIRI HAREKET ETMESI
-BIR HIZMET AKDI, SADECE GEMI ADAMI TARAFINDAN AŞAĞIDAKI ÖZEL DURUMLARDA SONA ERDIRILEBILIR:
-ÜCRETININ KANUN HÜKÜMLERI VEYA HIZMET AKDI GEREĞINCE ÖDENMEMESI,
-İŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILININ GEMI ADAMINA KARŞI, KANUNA, HIZMET AKITLERINE VEYA SAIR IŞ ŞARTLARINA AYKIRI HAREKET ETMESI,
-İŞVEREN VEYA IŞVEREN VEKILININ GEMI ADAMINA KARŞI DENIZCILIK KURAL VE TEAMÜLLERINE VEYA AHLAK VE ADABA AYKIRI HAREKET ETMESI,
-BIR HIZMET AKDI, IŞVEREN, IŞVEREN VEKILI VEYA GEMI ADAMI TARAFINDAN AŞAĞIDAKI ÖZEL DURUMLARDA SONA ERDIRILEBILIR:
-GEMININ HERHANGI BIR SEBEPLE OTUZ GÜNDEN FAZLA BIR SÜRE SEFERDEN KALDIRILMASI,
-GEMI ADAMININ HERHANGI BIR SEBEPLE SÜREKLI OLARAK GEMI DE ÇALIŞMASINA ENGEL BIR HASTALIĞA VEYA SAKATLIĞA UĞRAMASI,
İHBAR SÜRESI
YUKARIDA YAZILI ÖZEL DURUMLARDA HIZMET AKDI BOZULUYORSA SONA ERDIRME BILDIRIMI HUKUKI GEREKÇE ÖĞRENILIR ÖĞRENILMEZ 6 GÜN IÇERISINDE YAPILMALIDIR. BU DURUMDA TARAFLARIN TAZMINAT HAKLARI SAKLIDIR.
SÜRESI BELIRSIZ BIR HIZMET AKDI YUKARIDA YAZILI ÖZEL DURUMLAR DIŞINDA GEMI ADAMININ IŞE ALINMASINDAN ITIBAREN ALTI AY GEÇMEDIKÇE BOZULAMAZ. ALTI AY GEÇTIKTEN SONRA TEK TARAFLI FESIH EDILEN BIR HIZMET AKDINDE IHBAR SÜRESI KULLANILIR. İHBAR SÜRESI ÖZEL DURUMLAR HARIÇ OLARAK TEK TARAFLI FESIH EDILEN BIR HIZMET AKDINDE DIĞER TARAFIN MAĞDUR OLMAMASI IÇIN VERILEN ÇALIŞMA SÜRESINE GÖRE BELIRLI OLAN ÖN HABER SÜRESIDIR.
ÇALIŞMA SÜRESINE GÖRE BELIRLENEN IHBAR SÜRELERI AŞAĞIDA OLDUĞU GIBIDIR.
-6 AY ÇALIŞAN GEMI ADAMI IÇIN, IKI HAFTA ÖNCE
-6 ILE 18 AY ARASINDA ÇALIŞAN GEMI ADAMI IÇIN, DÖRT HAFTA ÖNCE
-18 ILE 36 AY ARASINDA ÇALIŞAN GEMI ADAMI IÇIN, ALTI HAFTA ÖNCE
-36 AYDAN FAZLA ÇALIŞAN GEMI ADAMI IÇIN, SEKIZ HAFTA ÖNCE
BILDIRME ŞARTINA UYMAYAN TARAF YUKARIDA YAZILI SÜRELERE UYGUN ÜCRET TUTARINDA TAZMINAT ÖDEMEK ZORUNDADIR.
AKDIN HÜKÜMDEN DÜŞMESI
HIZMET AKITLERI AŞAĞIDAKI HALLERDE HÜKÜMDEN DÜŞER.
-GEMININ KAYBA UĞRAMASI.
-TERK EDILMESI.
-HARP GANIMETI ILAN EDILMESI.
-TÜRK BAYRAĞINDAN AYRILMASI. AYNI BAYRAKTA KALMAK ŞARTIYLA, GEMININ EL DEĞIŞTIRMESI, AKDIN FESHINI GEREKTIRMEZ.
GÖREV DEVIR TESLIM İÇIN GÖREVLININ BEKLENMESI,
AYRILIŞ TALEPLERI GEMI KAPTANLIĞINA YAPILIR.KAPTANLIK TARAFINDAN IŞLETMEYE ILETILEN TALEP GEMININ YERI VE SEFERLERI GÖZETILEREK MÜMKÜN OLAN ILK LIMANDA GERÇEKLEŞTIRILIR.
HER NE SEBEP ILE OLURSA OLSUN ISTER KONTRATI SONA ERDIĞI VE KENDI ISTEDIĞI IÇIN, ISTER ISTIFA ETTIĞI, ISTER IŞTEN ÇIKARTILDIĞI IÇIN GEMIDEN AYRILACAK OLAN GEMI ADAMI GEMININ YERI VE SEFERLERI GÖZETILEREK MÜMKÜN OLAN ILK LIMANDA YERINE GÖNDERILECEK GEMI ADAMINI BEKLEMEK ZORUNDADIR. GEMI ADAMI GEMIDEN IZINSIZ VE GÖREV TESLIM ETMEDEN AYRILAMAZ. AYRILAN GEMI ADAMI BUNDAN DOLAYI OLUŞACAK OLAYLARDAN SORUMLUDUR. BU SÜRE ZARFINDA GÖREVINE DEVAM EDECEK VE BU KIŞININ AMIRI DE CAN VE MAL GÜVENLIĞI ILE ÇEVREYI CIDDI ANLAMDA TEHDIT ETMEDIKÇE BU KIŞIYI AYRILINCAYA KADAR GÖREVLENDIRMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAKTIR. AKSI HALINDE ÇALIŞMAYAN VEYA ÇALIŞTIRMAYAN KIŞILER BUNDAN SORUMLU OLACAKTIR. TARAFLARIN TAZMINAT HAKLARI SAKLIDIR.
AYRILIŞ ORDINOSU VE GEMIDEN ÇIKIŞ
YERINE ADAM GÖNDERILEN GEMI ADAMI DEĞIŞTIRMECIYE ÜZERINDEKI ZIMMETLI VEYA ZIMMETSIZ GEMI DEMIRBAŞINI VE MALZEMEYI TESLIM EDER, GÖREVI ILE ILGILI GENEL VE DEVAM EDEN ÇALIŞMA ILE ILGILI IŞ VE EMIR BILGILERINI VERIR. DEĞIŞTIRMECIYE GEMIYI VE ÇALIŞMA YERLERINI GEZDIRIR VE TANITIR.
AYRILIŞ YAPACAK GEMI ADAMI ÜZERINDE BAŞKA BIR GEMI ADAMINA AIT EŞYA VE BORÇ BIRAKMAMAYA ÇALIŞACAKTIR. AKSI DURUMDA ALACAKLI OLAN GEMI ADAMI BU AYRILIŞTAN DOLAYI BILGILENDIRILECEK VE ÖDÜNCÜN IADESI ILE ILGILI MUTABAKATA VARILACAKTIR. ZORUNLU HALLERDE ÖDÜNÇ PARANIN IADESI ILE ILGILI SORUNLARDA BÖLÜM AMIRININ ARACILIĞI ILE GEMI KAPTANINDAN ÇÖZÜM TALEP EDILIR.
AYRILAN GEMI ADAMI AYRILMADAN ÖNCE, 2.ZABITI GÖRÜR, AYRILIŞ ORDINOSUNU, BELGELERINI VE VAR ISE IŞLETMEYE GÖNDERILECEK EVRAKLARI ALIR. GÜVENLIK YAKA KARTINI TESLIM EDER. BÖLÜM AMIRINI VE MÜSAITSE KAPTANI GÖREREK “ALLAHAISMARLADIK” DER, SELAMET DILER VE GEMIDEN AYRILIR.
İADE SORUMLULUĞU
İŞ AKDINDE ÖZEL BIR DÜZENLEME YOKSA IŞVERENIN IADE SORUMLULUĞU YURT IÇINDE VEYA DIŞINDA IŞ AKDI SONA EREN VEYA FESIH EDILEN GEMI ADAMININ TÜM YOL, IAŞE VE SAIR MASRAFLARININ KARŞILANARAK GEMININ BAĞLAMA LIMANINA IADE EDILMESIDIR. ANCAK IŞ AKDI GEMI ADAMININ KUSURUNDAN DOLAYI FESIH EDILMIŞ ISE YURT DIŞINDAN GETIRTILEN GEMI ADAMINA AIT TÜM YOLCULUK MASRAFLARI KENDISINDEN ISTENEBILIR. KUSURLU GEMI ADAMININ AYRILIŞI YURT IÇINDEKI BIR LIMANDAN ISE IŞVEREN BU ŞAHSI BAĞLAMA LIMANINA GETIRTMEK ZORUNDA DEĞILDIR. EĞER GEMI ADAMI YABANCI UYRUKLU ISE BU KIŞI IKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERE IADE EDILMELIDIR. GEMI ADAMI AYRILDIĞI YERDE BIR BAŞKA KIŞI ILE IŞ ANLAŞMASI YAPARSA VEYA YURDA IADEYI ISTEMEZSE IŞVERENIN BU KIŞININ YOL MASRAFLARINI KARŞILAMA ZORUNLULUĞU KALKAR.
GEMI ADAMINI GENELDE ACENTELER, BAĞLAMA LIMANINA ULAŞIM VASITASINA KADAR GETIRIR. BAĞLAMA LIMANINA GEMI ADAMI DOĞRUDAN IŞLETME PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE GIDEREK AYRILIŞ ORDINOSUNU VE VAR ISE ILETILECEK EMANETI TESLIM EDER, GIDECEĞI YER VE KENDISI ILE TEMAS KURULABILECEK TELEFONLARI VERIR, VARSA PERSONEL MÜDÜRÜNÜN TALIMATINI ALARAK AYRILIR. BAĞLAMA LIMANINDA ŞIRKETE ULAŞIM MASRAFLARINI IŞLETME KARŞILAR.
KAYNAK : MEGEP DENİZCİLİK GEMİ ADAMLIĞI

VARDİYA DÜZENLEMELERİ
KÖPRÜ ÜSTÜNDE GÖREV ALACAK VARDIYA ZABITI VE MÜRETTEBATIN OLUŞTURULMASINDA AŞAĞIDAKI HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNE ALINACAKTIR ;
1..KÖPRÜ ÜSTÜ HIÇBIR ZAMAN BOŞ BIRAKILMAYACAKTIR.
2.HAVA KOŞULLARI, GÖRÜŞ VE GÜNDÜZ VEYA GECE OLUŞU
3.VARDIYA GÖREVLISI ZABITIN EK SEYIR GÖREVLERINI ÜSLENMESINI GEREKTIRECEK TEHLIKENIN VARLIĞI DURUMUNDA
4.RADAR VE GEMININ SEYIR EMNIYETINI SAĞLAYAN DIĞER ARAÇLARIN KULLANIM VE IŞLEYIŞ DURUMLARI
5.GEMIDE OTOMATIK DÜMEN OLUP OLMADIĞINDA
6.YAPILACAK TELSIZ GÖREVLERININ OLUP OLMADIĞINI
VARDİYANIN TESLİM ALINMASI
1.SEYIR VARDIYASINDAN SORUMLU ZABIT KENDISINDEN GÖREVI TESLIM ALACAK OLANIN VARDIYA GÖREVLERINI YERINE GETIREBILECEK KAPASITEDE OLMADIĞINA KANAAT GETIRIRSE GÖREVI TESLIM ETMEYECEK VE BU DURUMDAN KAPTANI HABERDAR EDECEK.
2.VARDIYAYI TESLIM ALACAK OLAN ZABIT MÜRETTEBATININ GÖREV YAPACAK NITELIKTE, ÖZELLIKLE GECE GÖRÜŞÜNE UYUM SAĞLADIKLARINDAN EMIN OLACAK. EĞER ZABIT UYUM GÖRMEZSE VARDIYAYI TESLIM ALMAYACAKTIR.
3.SEYIR VARDIYASI ZABITININ DEĞIŞIMINDE TEHLIKELI BIR DURUMDAN KAÇINMAK IÇIN MANEVRA VEYA BAŞKA ÇALIŞMALAR YAPILIRSA VARDIYA DEĞIŞIMI BU ÇALIŞMALAR SONA ERENE KADAR ERTELENEBILIR.
4.VARDIYAYI TESLIM ALACAK ZABIT AŞAĞIDAKI HUSUSLARDA ŞAHSEN IKNA OLMALIDIR.
5.SEYIRLE ILGILI OLARAK KAPTANIN ÖZEL TALIMATLARI VE HER ZAMAN GEÇERLI EMIRLERI
6.GEMININ MEVKISI, ROTASI, HIZI VE DRAFTI
7.MEVCUT VE OLASI GELGITLER, AKINTILAR, GÖRÜŞ VE HAVA DURUMU ILE BU FAKTÖRLERIN GEMININ HIZI VE ROTASI ÜZERINE ETKILERI
8.MAKINELERI KÖPRÜ ÜSTÜNDEN KULLANIM ŞEKILLERI
9.TÜM SEYIR VE GÜVENLIK ALETLERININ ÇALIŞMA DURUMLARI
10.CYRO VE MANYETIK PUSULALARIN HATALARI
11.GÖRÜŞ ALANI IÇINDE VEYA  CIVARDA OLDUĞU BILINEN GEMILERIN VARLIĞI
SEYİR VARDİYASININ TUTULMASI
1 – SEYIR VARDIYASINI TUTAN ZABIT :
A.VARDIYAYI KÖPRÜ ÜSTÜNDE TUTACAKTIR.
B.YERINE UYGUN BIRISI KONMADIKÇA HIÇBIR DURUMDA KÖPRÜ ÜSTÜNÜ TERK EDEMEZ.
C.KAPTAN KÖPRÜ ÜSTÜNDE OLSA BILE GEMININ SEYIR EMNIYETINDEN SORUMLU OLMAYA DEVAM EDECEKTIR. ANCAK KAPTAN ÖZEL OLARAK SORUMLULUĞU ALDIĞINI BEYAN EDERSE VE IKI TARAF BU KONUDA MUTABAKATA VARIRSA KAPTAN SORUMLU OLUR.
D.HER HANGI BIR ŞÜPHELI DURUMDAN KAPTANI HABERDAR EDEREK SEYIR EMNIYETI IÇIN NE YAPILACAĞINI SORACAKTIR.
2 – VARDIYA SIRASINDA ROTA, HIZ, VE GEMININ MEVKII YETERLI SIKLIKTA KONTROL EDILECEK, TÜM SEYIR GEREÇLERI KULLANILARAK GEMININ PLANLANAN ROTAYI IZLEMESI SAĞLANACAKTIR.
3 – SEYIR VARDIYASINDAN SORUMLU ZABIT GEMIDEKI SEYIR VE  GÜVENLIK CIHAZLARININ KULLANILMASINI BILECEKTIR.
4 – SEYIR VARDIYASINDAN SORUMLU ZABIT GEMININ SEYIR EMNIYETINE ZARA VERECEK HIÇBIR IŞ VE GÖREV VERILEMEZ.
5 – SEYIR VARDIYASI ZABITLERI EMRINDEKI SEYIR CIHAZLARINI EN ETKIN BIÇIMDE KULLANACAKLARDIR.
6 – SEYIR VARDIYASINDAN SORUMLU ZABIT RADARI KULLANIRKEN DENIZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜNDEKI RADAR KULLANIMI ILE ILGILI  KURALLARA UYACAKTIR.
7 – SEYIR VARDIYASINDAN SORUMLU ZABIT GEREKTIĞI TAKTIRDE DÜMENI, MAKINELERI, SES CIHAZLARINI KULLANMADA TEREDDÜT ETMEYECEKTIR.
8 – SEYIR VARDIYASI ZABITLERI GEMININ YÖNETEBILME ÖZELLIKLERINI BIR ARADA OLUŞABILME MESAFESINI BILECEKLERDIR.
9 – VARDIYA SIRASINDA GEMININ SEYRINE ILIŞKIN TÜM HAREKETLER VE FAALIYETLER KAYIT EDILECEKTIR.( KÖPRÜ ÜSTÜ JURNALINE )
10 – SEYIR VARDIYASI ZABITI HER ZAMAN UYGUN GÖZCÜLÜK YAPILDIĞINDAN EMIN OLACAKTIR.
11 – GEMIDEKI SEYIR CIHAZLARININ ÇALIŞMA TESTLERI DURUMLAR EL VERDIĞINCE SIK OLARAK YAPILACAKTIR.
12 – SEYIR VARDIYA ZABITI DÜZENLI KONTROLLER YAPARAK ;
A.DÜMENCININ VEYA OTOMATIK PILOTUN DOĞRU ROTADA GITTIĞINI
B.MANYETIK PUSULA DEĞERININ HER BIR VARDIYADA EN AZ BIR DEFA VE MÜMKÜNSE ROTADAKI ÖNEMLI DEĞIŞIKLIKLERIN AKABINDE BELIRLENDIĞINDE MANYETIK VE CYRO PUSULA RIPITERLERININ KARŞILAŞTIRILDIĞINI
C.OTOMATIK PILOTUN HER VARDIYADA EN AZ BIR DEFA EL ILE DENENDIĞINI
D.SEYIR VE IŞARET FENERLERININ VE DIĞER SEYIR CIHAZLARININ DÜZENLI ÇALIŞTIĞINI
E.TELSIZ CIHAZLARININ TEHLIKE HABERLEŞME YÖNTEMLERINE UYGUN OLARAK ÇALIŞTIĞINI
F.KONTROL, ALARM VE GÖSTERGELERIN DOĞRU ÇALIŞTIĞINI SAPTAYACAKTIR.
13 – VARDIYADAN SORUMLU ZABIT HER ZAMAN DENIZDE CAN EMNIYETI SÖZLEŞMESININ ( SOLAS – 74 ) KURALLARINA UYACAKTIR
14 – YAKIN SULARDA ISKANDIL CIHAZININ ÇOK DEĞERLI BIR YARDIMCI OLDUĞUNU AKILLARINDAN ÇIKARMAYACAKTIR.
15 – SEYIR VARDIYA ZABITI TRAFIĞIN YOĞUN OLDUĞU SULARDA GÖRÜŞÜN KISITLANDIĞI VEYA KISITLANMASININ BEKLENDIĞI DURUMLARDA RADARI ÇALIŞTIRACAKTIR.
16 – SEYIR VARDIYA ZABITI KULLANDIĞI RADAR MESAFE SKALASINI YETERLI SIKLIKTA DEĞIŞTIRECEKTIR.
17 – SEYIR VARDIYASI ZABITI RADAR ÇALIŞIRKEN UYGUN BIR MESAFE SKALASINI SEÇEREK GÖRÜNTÜYÜ DIKKATLE IZLEYECEK VE GEREKLI MANEVRAYI BUNA GÖRE YAPACAKTIR.
18 – SEYIR VARDIYA ZABITI AŞAĞIDAKI DURUMLARDA KAPTANI DERHAL HABERDAR EDECEKTIR :
A.GÖRÜŞ AZALMIŞ VEYA AZALMASI BEKLENIYORSA
B.TRAFIK DURUMU VEYA DIĞER GEMILERIN HAREKETLERI KAYGI UYANDIRIYORSA
C.ROTAYI IZLEMEK ZORLAŞIYORSA
D.BEKLENEN ZAMANDA KARA GÖRÜNTÜSÜ BIR SEYIR IŞARETI VEYA ISKANDIL ALINMAZSA
E.BEKLENMEDIK BIR ŞEKILDE KARA GÖRÜNÜRSE VEYA SEYIR IŞARETI ORTAYA ÇIKARSA VEYA ISKANDILDE DEĞIŞIKLIK OLURSA
F.MAKINELERDE, DÜMENDE VEYA DÜZENLI BIR SEYIR CIHAZINDA BOZUKLUK OLURSA
G.TELSIZ CIHAZI BOZULURSA
H.AĞIR HAVA KOŞULLARI VARSA VE KOŞULLAR HASARA SEBEP OLABILECEK ISE
J.BUZ VEYA GEMI ENKAZI GIBI SEYIR GÜVENLIĞINI BOZABILECEK TEHLIKE ILE KARŞILAŞILIRSA
K. DIĞER TÜM TEHLIKELI VE ŞÜPHELI DURUMLARDA
19 – YUKARIDA BELIRTILEN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA KAPTANA DERHAL HABERDAR ETME ZORUNLULUĞUNA RAĞMEN VARDIYA ZABITI GEMININ GÜVENLIĞI IÇIN DERHAL HAREKETE GEÇMEKTEN KAÇINMAYACAKTIR.
20 – SEYIR VARDIYA ZABITI GÖZCÜLERE SEYIR GÜVENLIĞI VE DOĞRU GÖZLEM IÇIN GEREKLI TÜM TALIMAT VE BILGILERI AKTARACAKTIR.

A. AÇIK HAVADA
KISITLI GÖRÜŞLERDE
SEYIR VARDIYA ZABITI ÇARPIŞMA RISKINI ERKEN TESPIT ETMEK IÇIN YAKLAŞAN GEMILERIN KERTERIZLERINI SIK VE DOĞRU OLARAK ALACAKTIR. DENIZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜNE UYGUN OLARAK GEREKLI OLAN ÖNLEMLERI ÖNCEDEN ALACAK VE BUNUN TAKIPÇISI OLACAKTIR.
GÖRÜŞÜN KISITLANDIĞI VEYA KISITLANMASININ BEKLENDIĞI DURUMLARDA VARDIYA ZABITININ ILK SORUMLULUĞU SOLAS -74 ‘ÜN ILGILI KURALLARINA UYMAK ÖZELLIKLE SIS DÜDÜKLERINE GÜVENLI BIR SÜRATTE SEYRETMEYE VE MAKINELERI ACIL BIR MANEVRA IÇIN HAZIR OLMASI HUSUSLARINA ÖZEN VERMEKTIR. AYRICA ;
1 – KAPTANI HABERDAR EDECEK
2 – UYGUN BIR GÖZCÜ GÖREVLENDIRECEK
3 – SEYIR FENERLERINI YAKACAK
4 – RADARINI ÇALIŞTIRACAK
B. KARANLIK SAATLERDE
SEYIR CIHAZLARININ IMKAN VE KABILIYETLERINE GÖRE GÖZCÜ VEYA GÖZCÜLER GÖREVLENDIRECEKTIR.
KIYI SULARI VE TRAFİĞİ YOĞUN SULARDA
1 – GEMIDE O BÖLGEYE AIT EN BÜYÜK HARITA ÜZERINDE EN SON DÜZELTMELER YAPILMIŞ OLARAK KULLANILACAKTIR. SIK SIK FIX MEVKI KONULACAK VE BIRDEN FAZLA YÖNTEMLE MEVKI KONULMAYA ÇALIŞILACAKTIR.
2 – SEYIR VARDIYASINDAN SORUMLU ZABIT SEYIR IŞARETLERININ HEPSINI MUTLAKA BILECEKTIR.
KILAVUZ KAPTAN GEMİDE İKEN
1- KILAVUZ KAPTANIN GEMIDE BULUNMASI KAPTAN VE VARDIYA ZABITININ GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERINI ORTADAN KALDIRMAZ. KAPTAN VE VARDIYA ZABITI KILAVUZ KAPTAN ILE IŞBIRLIĞI YAPARAK GEMININ MEVKISI VE HAREKETLERI KONUSUNDA TAM BIR KONTROL SAĞLAYACAKTIR.
2-KILAVUZ KAPTANIN DAVRANIŞLARI VEYA MAKSADI KONUSUNDA EN UFAK BIR ŞÜPHE OLUŞTUĞUNDA VARDIYA ZABITI KILAVUZ KAPTANDAN AÇIKLAMA ISTEYECEK, TATMIN OLMAZSA DERHAL KAPTANI HABERDAR EDECEK VE KAPTAN GELENE KADAR ÖNLEMLERI ALACAKTIR.
GEMİ DEMİRDE İKEN
GEMI DEMIRLI IKEN KAPTAN GEREKLI GÖRDÜĞÜ TAKTIRDE DEVAMLI VARDIYA TUTULACAKTIR. SEYIR VARDIYA ZABITI GEMI DEMIRLI IKEN AŞAĞIDAKI IŞLERI YAPACAKTIR.
1 – EN KISA SÜREDE GEMININ MEVKISINI HARITADA BELIRLEYIP IŞARETLEYECEK.
2 – BELLI SEYIR IŞARETLERI VEYA KIYIDAKI BELIRLI NESNELERDEN KERTERIZ ALARAK GEMI DEMIR ÜZERINDE GÜVENLI BIR KONUMDA KALIP KALMADIĞINI KONTROL EDECEKTIR.
3 – GÖZCÜLÜK GÖREVININ UYGUN OLARAK YAPILDIĞINDAN EMIN OLACAK.
4 – GEMI ÇEVRESININ BELIRLI ARALIKLARLA KONTROL EDILMESINI SAĞLAYACAK.
5 – DENIZ DURUMU, GELGIT VE METEOROLOJIK DURUMLARI GÖZLEMLEYECEK.
6 – GEMI DEMIR TARARSA KAPTANA HABER VERECEK VE GEREKLI TÜM ÖNLEMLERI ALACAK.
7 – KAPTANIN TALIMATINA UYGUN OLARAK ANA MAKINE VE DIĞER CIHAZLARIN ÇALIŞMAYA HAZIR OLMASINI SAĞLAYACAK.
8 – GÖRÜŞ BOZULURSA KAPTANA HABER VERECEK.
9 – LIMAN FENERLERININ YAKILMASINI, GEREKLI SU CIHAZLARININ ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAYACAK.
10- GEMININ ÇEVREYI KIRLETMEYI ÖNLEMESI IÇIN GEREKLI TEDBIRI ALACAKTIR.
LİMANDA VARDİYA TUTMA
TÜM LİMAN VARDİYALARINDA UYGULANAN İLKELER
NORMAL KOŞULLAR ALTINDA LIMANDA GÜVENLI BIR BIÇIMDE DEMIRLI VEYA BAĞLI BIR GEMIDE KAPTAN GÜVENLIK AMACIYLA UYGUN VE VERIMLI BIR VARDIYANIN SÜRDÜRÜLMESINI SAĞLAYACAKTIR. GEMILERIN KENDILERINE ÖZEL YÜRÜTME SISTEMLERI ( MAKINELERI ) VE  YARDIM TEÇHIZATI LIMAN VARDIYASININ BOYUTUNU BELIRLER. TEHLIKELI, ZEHIRLI VEYA YANICI MALZEME TAŞIYAN GEMILER IÇIN ÖZEL IHTIYAÇLAR GEREKLIDIR.
1-HER LIMAN VARDIYASINDA, GÜVERTE VARDIYASINDAN SORUMLU EHLIYETLI BIR ZABIT BULUNACAKTIR
2-YÜRÜTME GÜCÜ 3000 KW VE DAHA YÜKSEK OLAN GEMILERDE MAKINE VARDIYASINDAN SORUMLU BIR ZABIT MUTLAKA BULUNACAKTIR.
3- DAHA KÜÇÜK GEMILERDE BAŞ MÜHENDISIN TEKLIFI VE KAPTANIN ONAYLAMASI HALINDE VARDIYADA MAKINE ZABITI OLMAYABILIR.
LİMANDA VARDİYAYI TESLİM ALMA KOŞULLARI
GÜVERTE VARDİYASINI TESLİM ALMA
1 – GÜVERTE VARDIYASINDAN SORUMLU ZABITLER HERHANGI BIR NEDENLE VARDIYA TUTMA GÖREVLERINI YÜRÜTEMEYECEĞINE INANDIKLARI ZABITE VARDIYAYI TESLIM ETMEYECEK VE KAPTANA HABER VERECEKTIR.
2 – VARDIYANIN TESLIM EDILMESI ANINDA OLUŞACAK ÖNEMLI BIR IŞLEMIN YERINE GETIRILMESI KAPTANIN AKSI EMRI OLMADIKÇA GÖREVI TESLIM ALACAK ZABIT TARAFINDAN SONUÇLANDIRILACAKTIR.
3 – GÜVERTE VARDIYASINI TESLIM ALACAK ZABITLER VARDIYANIN TÜM ELEMANLARININ GÖREVLERININ TAM OLARAK YERINE GETIRECEĞINDEN EMIN OLACAKTIR.
ALMADAN ÖNCE GÖREVI ALACAK ZABIT VARDIYADAN SORUMLU ZABIT TARAFINDAN AŞAĞIDAKI KONULARDA BILGILENDIRILECEKTIR ;
1 – RIHTIMDAKI SUYUN DERINLIĞI, GEMININ ÇEKTIĞI SU, YÜKSEK VE ALÇAK SULARIN SEVIYESI, PALAMARLARIN GÜVENLIĞI, DEMIR ZINCIRININ KALOMASI, ANA MAKINELERIN DURUMU.
2 – GEMIDE ICRA EDILEN HER IŞ, YÜKLENEN VEYA KALAN YÜKÜN MIKTARI VE BOŞALDIKTAN SONRA TEKNEDE KALAN ATIK.
3 – SINTINELER VE SAFRA TANKLARINDAKI SUYUN SEVIYESI
4 – GÖSTERILEN VEYA DUYURULAN SINYALLER VEYA FENERLER
5 – GEMIDE BULUNMASI GEREKEN TAYFA SAYISI VE DIĞER PERSONEL
6 – YANGINLA MÜCADELE CIHAZLARININ DURUMU
7 – LIMANA AIT ÖZEL KURALLAR
8 – KAPTANIN ÖZEL VE DAIMI EMIRLERI
9 – ACIL BIR DURUM OLUŞTUĞU ZAMAN VEYA YARDIM GEREKTIĞI DURUMLARDA LIMAN YETKILILERI DAHIL, GEMI PERSONELI ARASINDAKI YAPILACAK HABERLEŞME
10 – ÇEVRENIN KIRLENMEDEN KORUNMASI VE ÇEVRE KIRLENMESININ UYGUN YETKILIYE DUYURULMASI
GÜVERTE VARDİYASININ TUTULMASI
1 – UYGUN ZAMAN ARALIKLARINDA GEMIYI DENETLEMEK IÇIN TURLAR ATILACAK
2 – LUMBAR AĞZI EMNIYETI SAĞLANACAK
3 – FIRTINALI HAVALARDA DEMIR ZINCIRI SIK SIK KONTROL EDILECEK, GELGIT ESNASINDA ISKELEDE SULAR ÇEKILIRKEN HALATLARA BOŞ VERILECEK, YÜKSELIRKEN BOŞLARI ALINACAK
4 – YÜK VEYA SAFRA ELLEŞMESI SIRASINDA TEHLIKELI MEYIL VEYA TRIMDEN KAÇINILACAK
5 – GÜVENLIK VEYA YANGINDAN KORUNMA ILE ILGILI TÜM KURALLAR YERINE GETIRILECEK
6 – GEMIDEKI TÜM PERSONELIN YERLERI BILINECEK ( ÖZELLIKLE UZAK VEYA KAPALI HACIMDE OLANLAR)
7 – KÖTÜ HAVA VEYA FIRTINA IHBARI ALINDIĞINDA GEMIYI, GEMIDEKI PERSONEL VE YÜKÜ KORUMAK IÇIN GEREKLI ÖNLEMLER ALINACAK
8 – GEMI TARAFINDAN ÇEVRENIN KIRLENMESINI ÖNLEMEK IÇIN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINACAK
9 – GEMI DENGESI DURUMUNUN FARKINDA OLUNACAK, BÖYLELIKLE BIR YANGIN OLUŞUMUNDA YANGINLA MÜCADELE YETKILILERINE GEMIYI TEHLIKEYE SOKMAKSIZIN NE KADAR SU POMPALANACAĞINI BILECEKTIR.
10 – GEMIYI ETKILEYEN TÜM ÖNEMLI OLAYLAR JURNALE KAYDEDILECEKTIR.
TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLERDE LİMAN VARDİYASI
TEHLIKELI, PATLAYICI, YANICI, ZEHIRLI YÜK TAŞIYAN HER GEMININ KAPTANI GÜVENLI BIR VARDIYA TUTMA DÜZENININ SÜRDÜRÜLMESINI SAĞLAYACAKTIR. BU KAPSAMDA GEREK DUYULACAK TIPIK ÖNLEMLER ŞUNLARDIR
ÇIPLAK IŞIK KULLANIMININ VE SIGARA IÇIMININ YASAKLANMASI VE KORUYUCU ELBISELERIN GIYILMESI, RADYO VE RADAR GÖNDERICILERININ KULLANIMININ YASAKLANMASI
MARPOL ( DENIZLERIN GEMILER TARAFINDAN KIRLETILMESININ ÖNLENMESI )
DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI
ARTAN NÜFUS, GELIŞEN TEKNOLOJI VE ENDÜSTRI SONUNDA DENIZLERIN INSANLARIN DESTEĞI OLMADAN YAŞAMA ŞANSI ÇOK AZDIR. DENIZ ÇEVRESININ KORUNMASI KONUSUNDA GEREKLI ÇALIŞMALARI YAPABILMEK IÇIN DENIZ ÇEVRESINI TEHDIT EDEN FAKTÖRLERI INCELEMEK GEREKMEKTEDIR. ASLINDA DENIZ TAŞIMACILIĞI DENIZLERDE OLUŞAN KIRLILIĞE EN AZ KATKISI OLAN FAKTÖRLERDEN BIRISIDIR. DENIZ TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN KIRLILIK ;
PETROL VE TÜREVLERI
KIMYASALLAR VE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR
DÖKME VE PAKETLENMIŞ OLARAK TAŞINAN TEHLIKELI YÜKLER
ÇÖP
ATIK SU, LAĞIM, BALAST SUYU ILE YABANCI TÜRLERIN TAŞINMASI
ANTIFOULLING BOYALARDAN OLUŞMAKTADIR.

VARDİYA TUTMA USULLERİ
LİMAN SEYİR ÖNCESİ HAZIRLIK :
1.SEFER BELLI OLDUĞU ZAMAN MESAFE YAKLAŞIK OLARAK ÖLÇÜLÜR VE BUNA GÖRE YAKIT, KUMANYA, SU V.S HAZIRLANIR.
2.ROTALAR VE DÖNÜŞ NOKTALARI TESPIT EDILDIKTEN SONRA PASSAGE PLAN DOLDURULMASINA BAŞLANIR.
PASSAGE PLAN : GEMININ KALKIŞ LIMANINDAN VARIŞ LIMANINA EMNIYETLI VE EN KISA SÜREDE GITMESI IÇIN HAZIRLANAN SEYIR ÖNCESI PLANDIR. KAPTAN 2 VE 3. KAPTAN IMZA ATACAKTIR.
A.HARITALARIN VE SEYIR YAYINLARININ GÜNCELLIĞI KONTROL EDILIR.
B.GEMININ DRAFTI VE YÜKÜ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ROTA ÇIZILIR
C.SEYIR BÖLGESINDEKI TRAFIK YOĞUNLUĞU OLAN YERLER TESPIT EDILIR.
D.TRAFIK AYRIM BÖLGESI VE RAPOR ETME SISTEMLERI MEVCUTSA BUNLAR TESPIT EDILIR. TRAFIĞIN YOĞUN OLDUĞU SINYALIZASYON BÖLGELERI.
E.SEYIR BÖLGESINDEKI HAVA VE GEL GIT AKIM DURUMLARI KONTROL EDILIR. OKYANUS AŞIRI GEÇME SÖZ KONUSU ISE ROTİNG CHART KULLANILIR. ( RATING CHART : METEOROLOJIK HARITA AYLARA VE OKYANUSLARA GÖRE PLANLANMIŞ. LOOD LINE ZONE CHART : YÜKLEME LIMANI BÖLGE HARITASI )
F.YÜKTEN DOLAYI YAPILMASI GEREKEN TEMIZLIK IŞLEMI YAPMASI GEREKIYORSA ROTA BELIRLENIR.
G.GENEL HARITALARDAN BÜYÜK ÖLÇEKLI HARITALARA DOĞRU ÇIZIM YAPILIR.
H.ROTA ADIMLARI VE MESAFELERI LISTELENECEKTIR ( WAY POINT ) BUNDAN SONRA VERILER GPS’E KAYIT EDILIR.
J.GEREKEN BÖLGELER IÇIN 2 BIR ROTA ÇIZILECEKTIR ( KÖTÜ HAVA DOLAYI SAHILE YAKLAŞMA GIBI ) NAVTEX RAPOR ISTASYONLARI VE RAPOR TÜRLERI. NAVTEX CIHAZINA KAYIT EDILIR. BULUNDUĞUMUZ BÖLGEDE HANGI ISTASYONLAR VAR KODLARI IŞLENECEK DAHA SONRA NE YAYINLARI ALINACAĞI KAYIT EDILIR.
K.GEREKEN BÖLGELERDE HARITALAR ÜZERINE TALIMAT YAZILACAKTIR.
L.VARIŞ LIMANI IÇIN GEREKLI BILGILER PORT GUIDE KITABINDAN TEMIN EDILIR. YILLIK OLARAK TEMIN EDILIR.
SEYİR BAŞLANGICI
1) TÜM DONANIM VE CIHAZLAR KONTROL EDILIR VE TESTLERI YAPILIR. IRGAT DONANIMI, ELEKTRONIK SEYIR CIHAZLARI ( ARPA RADAR ), ISKANDIL CIHAZI, KRONOMETRE VE SAATLERIN KONTROLÜ, MAKINE TELGRAFININ KONTROLÜ, MAKINE PERVANESI ( 1 SAAT ÖNCE MAKINEYI ÇALIŞTIRILMASI ), KUMANDA PANEL GÖSTERGELERININ TEST EDILMESI, MANEVRA POSTALARI IÇIN TELSIZLERIN VE BATARYALARIN HAZIRLANMASI.
VHF KANALLARININ HAZIR TUTULMASI
GEREKIYORSA ALDIST, PROJEKTÖR, DÜDÜK SISTEMLERININ HAZIRLANMASI, DÜMEN DONANIMININ VE MOTORLARIN KONTROLÜ, SEYIR FENERLERININ KONTROLÜ, PUSULALARIN KONTROLÜ ( PUSULANIN TRANSIT KERTERIZ ALINARAK KONTROL EDILIR )
2.KÖPRÜ ÜSTÜ TEMIZLIĞI YAPILIR.
3.YÜKLERIN LASHINGLERININ KONTROLÜ, AMBAR KAPAKLARININ KONTROLÜ, YÜKLEME VE BOŞALTMA DONANIMLARININ EMNIYETE ALINMASI ( NETA ) EDILMESI.
4.DRAFTLARIN ALINMASI
5.PERSONELIN GEMIDE OLUP OLMADIĞI VE BUNA BAĞLI OLARAK LÜMBAR AĞZI ISKELESININ KALDIRILMASI.
6.KILAVUZ IÇIN GEREKLI DONANIMIN HAZIRLANMASI.
7.POSTALARIN MANEVRA YERLERINE GEÇMESI ( POSTA = IŞÇI ÇALIŞMA PERSONELI )
KILAVUZLA SEYİR
1.KILAVUZ TEKNESI GELDIĞI TESPIT EDILDIĞI ZAMAN GÖREVLI ZABIT KARŞILAMAYA GIDER.
2.KILAVUZ GEMIYE BINER BINMEZ KÖPRÜ ÜSTÜNE RAPOR EDILIR. ( PILOT ON BOARD ) POB KILAVUZ GEMIDE.
3.PILOT BAYRAĞI ÇEKILIR. PILOT KÖPRÜ ÜSTÜNE GELENE KADAR VERMESI GEREKEN MUHTEMEL EMIRLERINI KÖPRÜ ÜSTÜNE BILDIRIR.
4.PILOT TARAFINDAN VERILEN PILOT CARD FORMU DOLDURULUP TEKRAR PILOTA VERILIR.
5.GEMI TARAFINDAN PILOTA GEMININ MANEVRA ÖZELLIKLERINI GÖSTEREN BIR FORM VERILIR.
6.KILAVUZ KÖPRÜ ÜSTÜNDE TÜM CIHAZLARI KONTROL EDEBILIR. KENDISI IÇIN AYARLAYABILIR. KILAVUZ, KAPTAN VE VARDIYA ZABITI TARAFINDAN SÜREKLI KONTROL EDILIR. EN UFAK BIR TEREDDÜTTE NIYETI SORULMALI TATMIN OLMAZSAK GEREKIRSE KAPTAN ÇAĞRILIR VE MÜDAHALE EDILIR.
7.KILAVUZDAN SEYIR BÖLGESI ILE ILGILI EN GÜNCEL KONUMLAR ALINIP HARITAYA IŞLENEBILIR.
PILOT CARD
PILOT GEMIYE GELINCE GEMI HAKKINDAKI MANEVRA VE DONANIM BILGILERINI ALABILECEĞI TEKNIK DETAYLAR IÇEREN KARTA PILOT CARD DENIR.
PILOT KART 6 BÖLÜMDEN OLUŞUR.
1.GENEL : GEMININ ADI, ÇAĞRI IŞARETI, BAĞLAMA LIMANI, DRAFTLARI VE TONAJ DEĞERLERINI BULUNDUĞU GENEL BILGILER MEVCUTTUR.
2.BOYUT : GEMINI GENIŞLIĞI, BOYUTU, BALT HAKKINDA TEKNIK BILGI, GEMIDEKI DEMIR SAYISI, DEMIRLERIN KILIT SAYILARI MEVCUTTUR.
3.ÇIZIM : GEMININ EBATLARI VERILMIŞTIR. GEMININ MAKSIMUM YÜKSEKLIĞI, KÖPRÜ ÜSTÜNÜ KIÇTAN VE BAŞTAN MESAFESI, TANKER ISE MANIFUTLARIN BAŞTAN VE KIÇTAN MESAFELERI.
4.MAKINE : MAKINE HAKKINDA TEKNIK BILGILER ; MAKINE KUMANDALARINA KARŞILIK GELEN RPM ( REVOLUTION POR MINUTE : BIR DAKIKADAKI DÖNÜŞ SAYISI ) GEMININ YÜKLÜ, YÜKSÜZ VEYA BALASTLI HALDE YAPACAĞI MAKSIMUM HIZ DEĞERLERI, TAM YOL ILERIDEN TAM YOL TORNISTANA GEÇIŞ SÜRESI, ILERI YOLUN TORNISTANA OLAN YÜZDESI.
5.DÜMEN : DÜMENIN BIR ALABANDADAN DIĞER BIR ALABANDAYA BASMA SÜRESI, MAKSIMUM BASMA AÇISI, BAŞTA VE KIÇTA VARSA THRUSTER HAKKINDA BILGILER.
6.CIHAZ & DONANIMLAR : KULLANIMA HAZIR BULUNAN DONANIMLAR ILE ILGILI KONTROL LISTESI.
MANOEUVERING RECORD ( LOG ) BOOK MANEVRA KAYIT DEFTERİ 
BU DEFTER KÖPRÜ ÜSTÜNDE VERILEN KUMANDALARI VE ÖNEMLI OLAYLARI KAYIT ETMEK IÇIN DAHA SONRA GEMI JOURNALINE AKTARMAK IÇIN KULLANILIR. KAYIT DEFTERINE SEMBOLLER GEÇER.
MAKINE KUMANDALARI ;
KOMUTLAR
İLERİ  –                                  GERİ        
PEK AĞIR YOL ILERI-      PEK AĞIR YOL TORNISTAN
AĞIR YOL ILERI –             AĞIR YOL TORNISTAN
YARIM YOL –                   YARIM YOL TORNISTAN
TAM YOL  –                      TAM YOL TORNISTAN
STOP ( MAKINE ÇALIŞIYOR, ÜZERINDE YOL YOK )
FWE : FINISHED WITH ENGINE ( MAKINELERI DEVREDEN ÇIKAR )
STBY : HAZIR OL ( MAKINE BAŞINDA VERILEN KOMUT )
POB : PILOT ON BOARD ( PILOT GEMIDE )
POFF ( DOP ) : DROP OF PILOT ( PILOT GEMIDEN AYRILDI )
EOP : END OF PASSAGE ( SEFERIN BITTIĞI YER ) 
FAIRWAY BUOY ( LIMAN GIRIŞININ BAŞLADIĞI YERDE ŞAMANDIRA VARDIR YA DA PILOTUN ALINDIĞI YER )
BOP : BEGINNING OF PASSAGE ( SEFERIN BAŞLADIĞI YER )
FAIR BOUY BOAT : LIMANIN ŞAMANDIRASI
FLA : FIRST LINE ASHORE ( SAHILE ILK HALAT VERILDIĞI )
ALL FAST : BÜTÜN HALATLAR SAHILE VERILDI
MORED & BERTHED : BAĞLANDI & YANAŞILDI
SINGLE UP : HALATLAR TEKLENSIN
LET GO : HALATLAR MOLA ( UMMARED & UMBERTHED DEPERTED )
ETA : ESTIMATED TIME OF ARRIVED ( TAHMINI VARIŞ ZAMANI )
ETD : ESTIMATED TIME OF DEPARTURE ( TAHMINI KALKIŞ ZAMANI )

KÖPRÜ ÜSTÜDE OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR
KIYI SULARI VE TRAFIK AYRIM DÜZENLERINDE SEYIR
1.KIYIYA YAKIN YERLERDE O BÖLGEYE AIT BÜTÜN YAYINLAR HAZIR BULUNDURULUR.
2.ACIL BIR DURUM IÇIN EXTRA ROTALAR ÇIZILMIŞ OLMAK.
3.BÖLGESEL AKINTI VE GELGIT DURUMLARI HESAPLANARAK ROTAYA GEREKIRSE DÜŞME UYGULANIR.
4.KULLANIMDAKI CIHAZLARIN KONTROLÜ SÜREKLI OLARAK YAPILIR.
5.TEHLIKELI VE SIĞ SULARDA TAHMINI GEÇIŞ ZAMANLARI ÖNCEDEN TESPIT EDILIP HARITAYA IŞLENIR
6.TRAFIK AYRIM DÜZENI IÇINDE SÜREKLI OLARAK MEVKII KONTROLÜ YAPILIR.
7.BÖLGEDEKI ŞAMANDIRA VE FENERLERIN TANIMI YAPILIR VE KARAKTERISTIKLERI KONTROL EDILIR.
8.EKO SOUNDER AÇIK TUTULUR VE ANI DERINLIK DEĞIŞIKLIKLERINE DIKKAT EDILIR.
9.BÖLGESEL YAYIN YAPAN ISTASYONLARDAN ANLIK SEYIR UYARILARI ALINIR.
DERIN SULARDA SEYIR 
1.OKYANUS GEÇIŞ HARITALARI ÖNCEDEN HAZIRLANIR “ PLATTING SHEET “ LERE ROTALAR AKTARILIR.
2.OKYANUS GEÇIŞINDE SAAT BAŞINDA PUSULA KONTROLÜ YAPILIR. VARSA BÖLGESEL RAPORLAMA SISTEMLERININ TAVSIYELERINE UYULUR.
3.GÜNLÜK HAVA RAPORLARI HER TÜRLÜ KAYNAKTAN ALINARAK KONTROL EDILIR.
LIMANA GIRIŞ HAZIRLIĞI
1.PILOTA ETA BILDIRILIR.
2.YANAŞMA VE DEMIRLEMEYE GÖRE HAZIRLIK YAPILIR.
3.GEREKLI SANCAK VEYA FENERLER GÖSTERILIR.
4.LIMANDAKI DERINLIĞE GÖRE SON OLARAK YÜK VE BALAST AYARI YAPILIR.
5.MAKINEYE MANEVRA IHBARI YAPILIR.
6.SON OLARAK KÖPRÜ ÜSTÜ DONANIMLARININ KONTROLÜ YAPILIR.
7.KÖPRÜ ÜSTÜNE SERDÜMEN ÇAĞRILARAK DÜMEN ELE ALINIR.
8.YANAŞILACAK YERE GÖRE MANEVRA YERLERI HAZIRLANIR.
9.MANEVRA POSTALARININ YERLERINE GEÇMESI IÇIN ANONS YAPILIR.
10.DEMIR IRGATI IÇIN ELEKTRIK ISTENIR.
11.GÖZ LOÇASI IÇIN DENIZ SUYU ISTENIR.
12)TELSIZ KONTROLÜ YAPILARAK MANEVRA YERLERINE GEÇILIR.
DEMIRLEME VE DEMIR NÖBETI 
1.TESPIT EDILEN DEMIR YERINE GELMEDEN KAPTANA HABER VERILIR.
2.MAKINEYE IHBAR VERILIR, GEREKIYORSA YOL DÜŞÜRÜLÜR
3.BAŞ POSTA MANEVRA YERLERINE GEÇER.
4.KÖPRÜ ÜSTÜNDEN GELEN RAPORA GÖRE DEMIRDEKI BÜTÜN LASHINGLER ÇÖZÜLÜR.
5.DERINLIĞE UYGUN KALOMA VERILEREK DEMIR ATILIR. ÇOK DERIN BIR YERE DEMIR ATILACAK ISE HAYBOCI ILE DEMIR 1 – 2 KILIT DENIZE ATILIR.
6.DEMIR ATILDIKTAN SONRA DEMIR FENERI YA DA KÜRESI GÖSTERILIR.
7.DEMIR IŞLEMINDEN SONRA DEMIRDE KALMA SÜRESI VE HAVANIN DURUMUNA GÖRE MAKINE ÇALIŞTIRILIR VE KÖPRÜ ÜSTÜNDE VARDIYA TUTULUR.
8.DEMIRLEMEDEN HEMEN SONRA HARITADA DEMIR MEVKISI HEMEN GÖSTERILIR.
9.DIĞER GEMILERDEN VE SAHILDEN MESAFE KONTROL EDILIR.
KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA SEYIR
1.GÖRÜŞ MESAFESINE GÖRE EMNIYETLI BIR HIZA DÜŞÜRÜLÜR.
2.MEVCUT RADARLARIN HEPSI KULLANILMALIDIR.
3.DÜMEN ELE ALINIR.
4.SIS IŞARETLERI DEVREYE ALINIR.
5.KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR. MÜMKÜNSE BAŞ TARAFA GÖZCÜ YERLEŞTIRILIR.
6.EKO SOUNDER SÜREKLI KONTROL EDILIR. GÜVERTEYE ÇIKAN BÜTÜN KOMPARTMANLAR KAPATILIR.
7.BULUNDUĞU DURUMA GÖRE DEMIR MANEVRASI HAZIRLIĞI YAPILIR.

OLAĞAN DURUMLARDA KÖPRÜÜSTÜ VARDİYASI (ROUTINE BRIDGE PROCEDURES)
1.KIYI SULARI I TRAFİK AYRIM DÜZENİ:
DÜZE1TI1MIŞ HARITA VE YAYINLARI KONTROL EDEREK HARITA MASASINDA HAZIR BULUNDURULUR.
EMNIYET ROTALARINI ÖNCEDEN HAZIRLA VE KONTROL EDILIR.
BÖLGESEL AKINTI VE GELGIT HESAPLARI YAPILIR VE HARITAYA IŞLENIR. BUNA GÖRE ROTAYA DÜŞME UYGULANIR.
SEYIR IÇIN KULLANIMDA OLAN BÜTÜN CIHAZLAR ( RADAR, ECHO SOUNDER, PUSLALAR VE HATA DEĞIŞIMLERI, VS.) KONTROL EDILIR
KIYIYA YAKIN SEYIRLERDE ÇIPLAK GÖZLE ALINAN KERTERIZLER MEVKI KONTROLÜ YAPILIR. RADAR VE GPS MEVKILERININ HATALARI TESPIT EDILIR. DAR KANAL VE TRAFIK AYRIM DÜZENLERINDE SÜREKLI OLARAK MEVKI KONTROLÜ YAPILMALIDIR.
TRAFIĞIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER, BALIKÇILARIN OLDUĞU BÖLGELER KAPTANA BILDIRILIR. VARSA HER IKI RADAR DA DEVREYE ALINIR.
SEYIR BÖLGESINDEKI BÜTÜN. YARDIMCI SEYIR ELEMANLARI ( ŞAMANDIRA, FENERLER ) TESPIT EDILIR VE HARITADAKI KARAKTERISTIKLERI ILE KARŞILAŞTIRILIR VE BUNA GÖRE MEVKI KONTROLÜ IÇIN KULLANILIR.
ANI DERINLIK DEĞIŞIM1ERI DERHAL KAPTANA BILDIRILIR. GEREKIYORSA KAPTANIN IZNI ILE HIZ VE ROTA DEĞIŞIKLIKLERI YAPILIR.
SEYIR BÖLGESINDEKI SAHIL VHF ISTASYONLARI SÜREKLI DINLEMEYE ALINIR. SEYIR BÖLGESI IÇIN EMNIYET UYARILARI, ASKERI TATBIKAT UYARILARI VARSA HARITAYA  KURŞUN KALEMLE IŞARETLENIR.
TRAFIK AYRIM DÜZENLERINE GIRIŞ VE ÇIKIŞLARDA AZAMI DIKKAT GÖSTERILIR. BURALAR TRAFIĞIN EN BELIRSIZ VE TEHLIKELI BÖLGELERIDIR.
2.DERIN SULARDA SEYIR :
OKYANUS GEÇIŞ HARITALARI ÖNCEDEN HAZIRLANIR. METEOROLOJIK (ROUTEING CHARTS) HARITALAR KULLANILARAK YOL (TRACK) BELIRLENIR.
OKYANUSLARIN BÜTÜN BÖLGELERINI KAPSAYAN BÜYÜK ÖLÇEKLI SEYIR HARITALARI OLMADIĞI IÇIN “PLOTTING SHEET ” DENILEN HARITALAR KULLANILIR. BU HARITALARDA HIÇBIR SEMBOL VEYA KISALTMA , FENER, ŞAMANDIRA VS.. BULUNMAZ. SADECE ENLEM VE BOYLAM ÇIZGILERI MEVCUTTUR. BUNLARA VERILEN BOYLAM VE ENLEM DEĞERLERI ILE SEYIR YAPILIR VE MEVKI KONULUR.
“PLOTTING SHEET” LERE KISA ARALIKLARLA, GENEL HARITALARA ISE VARDIYA SONLARINDA VEYA ON IKI SAATTE BIR MEVKI KONULUR.
ÇOK UZUN SÜRE, AYNI ROTADA SEYIR YAPILDIĞI ZAMAN PUSULADAKI OLASI DEĞIŞIKLIKLERE DIKKAT EDILIR ( DEVIATION DEĞIŞIKLIKLERI . ANORMAL MANYETIK DEĞIŞIMLER VS…)
BÖLGESEL RAPORLAMA SISTEMLERI KULLANILIYORSA , BU SISTEMLERDEN VERILEN TAVSIYELERE UYGUN SEYIR YAPILIR. ( HAVA DEĞIŞIKLIKLERI, FIRTINA IHBARI, SEYIR UYARILARI, BUZ UYARILARI VS…)
BÜTÜN KAYNAKLARDAN ALINAN ILAVE RAPORLARI KARŞILAŞTIRILIR.
AÇIK DENIZDE KARŞILAŞILAN GEMILERLE HABERLEŞME YAPILARAK KARŞILIKLI MEVKI KONTROLÜ YAPILIR VE BUNA GÖRE GPS VEYA DIĞER ELEKTRONIK SEYIR CIHAZLARININ DOĞRULUĞU KONTROL EDILIR.
ALINAN HAVA RAPORLARINI DOĞRULAMAK IÇIN ÇEVREDE GÖRÜLEN GEMILERLE BAĞLANTI KURULUR
3.LİMANA GİRİŞ HAZIRLIĞI :
ÜLKE BAYRAĞI ÇEKILIR.
ETA PILOT ‘A BILDIRILIR. PILOT’ UN VERECEĞI TALIMATA GÖRE YANAŞMA VEYA DEMIRLEME HAZIRLIĞI BAŞLAR.
YANAŞMA YERININ DERINLIĞINE GÖRE BALLAST AYARI YAPILIR.
LIMANA GIRMEDEN ÖNCE AKINTI VE GEL GIT HESABI YAPILARAK BUNA GÖRE HIZ AYARI YAPILIR. ROMORKÖR TALEBINDE BULUNULUR. YAPILAN GEL GIT HESAPLARI MANEVRA UYARILARI. PILOT BILGILERI VS.. YAKLAŞIM ( PORTOLON) HARITALARINA IŞLENIR.
MAKINEYE HABER VERILIR. CIHAZ VE DONANIMLARIN KONTROLÜ. YAPILIR.
DÜMEN ELE ALINIR. OTO PILOT DEVREDEN ÇIKARILIR. DÜMEN MOTORLARI ÇIFTLENIR.
BAŞ VE KIÇ IRGATLAR DEVREYE ALINIR. GEREKLI MIKTARDA PALAMAR HALATI VE EL ZINCIRI HAZIRLANIR. GEREKIRSE DEMIR HAYBOCI ILE SUYA INDIRILIR.
İSTENILEN TARAFTAN PILOT DONANIMI HAZIRLANIR.
GECE YANAŞMASINDA GEREKLI YERLER IÇIN PROJEKTÖRLER YAKILIR.
MANEVRA IÇIN KULLANILACAK EL TELSIZLERI KONTROL EDILIR.
MANEVRA SAHASINA GIRDIKTEN SONRA MEVKI KOYULMAZ , ÇEVREDEKI BÜTÜN TEKNELERIN DAVRANIŞLARI KONTROL EDILIR.
YANAŞMA IŞLEMI BAŞLADIĞINDA BAŞ VE KIÇ TARAFTAN SAHILE OLAN MESAFELER KÖPRÜ ÜSTÜNE RAPOR EDILIR. UYGUN BIR MESAFEDE BAŞTAN VE KIÇTAN EL INCELERI GÖNDERILEREK ILK HALATLAR SAHILE VERILIR VE RAPOR EDILIR ; F.L.A.
4.DEMİRLEME VE DEMİR NÖBETİ :
TESPIT EDILEN DEMIR YERINE GELMEDEN 1 VEYA 2 SAAT ÖNCE KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR VE DEMIR HAZIRLIKLARINA BAŞLANIR.
DEMIR YERI BELIRLENIRKEN ;
ÇEVREDEKI TRAFIK VE DEMIRLI GEMILERIN YOĞUNLUĞU DIKKATE ALINIR.
GEMI KONDÜYONU, AKINTI VE RÜZGAR GIBI ŞARTLARA BAĞLI OLARAK 2-3 MIL ÖNCESINDEN YOL KESILIR.
– DENIZ DIBI YAPISI, ( BALÇIK, ÇAMUR, KIL VE KUM EN UYGUN ZEMINLERDIR. )
– RÜZGAR VE AKINTI DURUMU,
– DENIZ DERINLIĞI, TEKNE DRAFTI,
BAŞ POSTA MANEVRA YERLERINE GEÇER, IRGAT IÇIN MAKINEDEN ELEKTRIK ISTENIR.
GEREKIYORSA DEMIR HAYBOCI ILE BIR MIKTAR SUYA VERILIR.
DEMIR ATILIR ( FUNDO EDILIR) VE DERINLIĞE, AKINTIYA VS.. BAĞLI OLARAK UYGUN KALOMA VERILIR.
DEMIRLEME ANINDA VE GEMI SALDIKTAN HEMEN SONRA MEVKI ATILIR. DEMIR YERI VE KILIT SAYISI HARITA ÜZERINDE BELIRTILIR.
DEMIR FENERLERI VEYA DEMIR IŞARETLERI GÖSTERILIR.
DEMIRDE KALMA SÜRESI HAVA DURUMUNA GÖRE VS… MAKINE ÇALIŞTIRILMASI GEREKEBILIR.
DEMIR VARDIYASI TUTULUR. ÇEVREDEKI GEMILER HAVA ŞARTLARI, MEVKI KONTROLÜ VE TELSIZ DINLEMESI YAPILIR.
5.KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARI :
KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA HEMEN KAPTANA HABER VERILIR VE KÖPRÜ ÜSTÜNE ÇAĞRILIR.
MAKINE DAIRESINE HABER VERILIR.
HER IKI RADAR DA AÇIK TUTULUR.
TRAFIĞIN YOĞUNLUĞUNA GÖRE HIZ KESILIR VE DÜMEN ELE ALINIR, GÖZCÜ. SAYISI ARTTIRILIR.
SES IŞARETLERI ( SIS DÜDÜKLERI ) DEVREYE ALINIR.
DERINLIĞE BAĞLI OLARAK EL ILE ISKANDIL KONTROLÜ DE YAPILIR.
DEMIR MANEVRAYA HAZIR TUTULUR.
6.AĞIR DENİZLERE HAZIRLIK :
GEMIDEKI BÜTÜN HAREKETLI DONANIMLAR, KAPORTA VE LUMBUZLAR SIKICA BAĞLANIR VE DENIZ NETASI YAPILIR. AÇIKTA BULUNAN BÜTÜN MALZEMELER, YEDEK PARÇALAR VS.. SABITLENIR.
DIŞARDAKI BÜTÜN HALATLAR IÇERI ALINIR. DEMIR IYICE GÖZE OTURTULUR. GEREKIRSE GÖZE ÇIMENTO DÖKÜLEREK DEMIR SABITLENMEYE ÇALIŞILIR.
KAPALI MAHALLERDE. ~LOCKER” LERDE MALZEMELER ISTIFLENIR. AMBARLARIN VE LOCKERLERIN HAVALANDIRILMASI RÜZGARA GÖRE AYARLANIR BÜTÜN KAPORTALAR KAPATILIR VE KILITLENIR. AMBAR KAPAKLARI KONTROL EDILIR.
HAVADA ANI DEĞIŞIKLIKLER OLURSA KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR.
ÇOK KUVVETLI HAVALARDA DÜMEN ELE ALINIR, OTO PILOT DEVREDEN ÇIKARTILIR.
DENIZLERIN DURUMUNA GÖRE BAŞTAN YADA BAŞ OMUZLUKTAN DENIZLERI ALACAK ŞEKILDE ROTA VEYA HIZ DEĞIŞIKLIĞI YAPILIR.
BÜTÜN KAYNAKLARDAN HAVA RAPORU ALINIR VE BUNA GÖRE ROTA DEĞIŞIKLIĞI YAPILIR.
OTO PILOT KULLANILIRKEN AĞIR HAVA KOŞULLARINA GÖRE AYARLARI YAPILIR.

ACİL DURUMLARDA KÖPRÜ ÜSTÜ VARDIYASI (EMERGENCY BRIDGE PROCEDURES)
1.ANA MAKİNE ARIZASI :
DERHAL KAPTANA HABER VERILIR.
PRUVAYI ROTADA TUTABILMEK IÇIN OTO PILOT DEVREDEN ÇIKARILIR.
KÖPRÜ ÜSTÜNE SERDÜMEN ÇAĞRILIR VE DÜMEN MOTORLARI ÇIFTLENIR, DÜMEN DE DEVREDEN ÇIKANA KADAR DÜMEN TUTULUR.
SIĞ SULARDA ISE DEMIR MANEVRASINA HAZIRLIK YAPILIR.
NUC FENERLERI / IŞARETLERI YAKILIR / GÖSTERILIR.
TELSIZLE ÇEVREDEKI GEMILERE GEMININ DURUMU HAKKINDA RAPOR VERILIR. MEVKI BILDIRILIR.
2.DÜMEN ARIZASI :
OTO PILOT DEVREDEN ÇIKARSA HEMEN DÜMEN ELE  ALINIR. DÜMEN MOTORLARI ÇIFTLENIR.
MAKINEYE VE KAPTANA HABER VERILIR.
EĞER DÜMEN MOTORLARINDA DA BIR ARIZA VAR ISE YA DA DÜMEN KILITLENDIYSE DERHAL YEKE DAIRESINE GIDEREK EMERCENSI DÜMEN DONANIMI DEVREYE ALINIR DAHILI BAĞLANTI ILE HABERLEŞME YAPILARAK DÜMEN TUTULUR. YUKARIDAN GELEN KOMUTLARA GÖRE MANEVRA YAPILIR.
EMNIYETLI HIZA GEÇIRILIR.
NUC IŞRETLERI GÖSTERILIR.
SEYIR BÖLGESINE GÖRE DEMIR MANEVRASI HAZIRLIĞI YAPILIR.
3.PUSLA ARIZASI :
CAYRO PUSLA DEVREDEN ÇIKTIĞINDA, OTO PILOT HEMEN DEVRE DIŞI BIRAKILIR. GEMI ROTAYA ALINIR.
KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR.
SERDÜMEN ÇAĞRILIR, MANYETIK PUSLA VEYA PRUVADA MEVCUT BIR IŞARETTEN KERTERIZ ALINARAK PRUVA ROTADA TUTULMAYA ÇALIŞILIR.
CAYRO ILE BAĞLANTILI BÜTÜN CIHAZLAR KONTROL EDILIR.
MEVKI KONULUR VE BUNDAN SONRA YAKLAŞIK TAHININI HIZLA PAREKETE MEVKILERI ILE MEVKI KONTROLÜNE DEVAM EDILIR.
4.ÇATIŞMA RİSKİ :
KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR.
PERSONELE ANONS YAPILIR.
ÇATIŞMA KAÇINILMAZ OLDUĞUNDA HASARI EN AZA INDIRMEK IÇIN GEREKEN EN UYGUN MANEVRA VEYA HIZ DEĞIŞIKLIĞI GERÇEKLEŞTIRILIR.
BÜTÜN SU GEÇIRMEZ KAPORTALAR KAPATILIR.
GÜVERTE IŞIKLARI YAKILIR.
ÇATIŞMA SONRASINDA GEMI MEVKII VE GEMININ DURUMU TELSIZ ILE VEYA DIĞER CIHAZLARLA RAPOR EDILIR.
BÜTÜN SINTINE VE TANKLARIN ISKANDILLERI KONTROL EDILIR.
SU ALMA VARSA BALLAST BASARAK TANK VEYA AMBARLAR BOŞALTILMAYA ÇALIŞILIR.
BATMA SÖZ KONUSU ISE GEMI TERK EDILIR.
5.KARAYA OTURMA :
GEMI KURTARILAMAYACAK ŞEKILDE KARAYA OTURDU ISE DERHAL MAKINELER STOP EDILIR.
KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR.
SU GEÇIRMEZ KAPORTALAR KAPATILIR.
GEMI BAŞTAN OTURDUĞUNDA TAM YOL TORNISTANLA KURTARMA MANEVRASI YAPILIR.
GEMI ÇEVRESI ISKANDIL EDILIR.
GEMIDE OTURDUKTAN SONRA YALPA VEYA VURUNTU DEVAM EDERSE BALLAST ALINARAK GEMI KARAYA IYICE OTURTULUR VE VURUNTU ÖNLENIR.
GEREKLI IŞARETLER GÖSTERILIR.
6.SU ALMA :
GEMI DENGESINDE BELIRGIN BIR DEĞIŞIKLIK OLDUĞUNDA. TANKLAR KONTROL EDILIR.
SU ALMA TESPIT EDILIRSE ,KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR.
PERSONEL ACIL DURUM YERLERINE ALINIR.
SU GEÇIRMEZ KAPORTALAR KAPATILIR.
BALLAST BASARAK SU ALMA ÖNLENMEYE ÇALIŞTIRILIR.
GEMININ DURUMU TELSIZLE VS. RAPOR EDILIR.
DENİZE ADAM DÜŞMESİ :
DERHAL DÜŞEN TARAFTAN MOB DENIZE ATILIR.
KAPTANA VE MAKINEYE HABER VERILIR.
HEMEN GEMI MEVKISI VE ZAMANI TESPIT EDILIR.
KURTARMA MANEVRASI YAPILIR. ( WILLIAMSON VEYA SCHARROW DÖNÜŞÜ )
KÖPRÜ ÜSTÜNE VE BAŞ TARAFA GEMİCILER YERLEŞTIRILIR.
FILIKA DENIZE INDIRMEK IÇIN HAZIRLANIR.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir