HAYATIN ANLAMI NEDİR NEDİR? HAYATIN ANLAMINI ARAMAK

hayatın anlamı nedir

HAYATIN ANLAMI NEDİR NEDİR?

Hayat ne demektir? Neden yaşıyorum? Yaşamak nedir? Nedir bu yaşamak? diyerek geçen yıllardan sonra Hayatın Anlamı- Hayatın Ben Tarafı diye bir yazı yazdım. Edebiyat olarak iyi değil ancak soruya yanıt vermesi açısından benzersiz oldu. Evde kendi başıma duvarlara bakarak çözmeye çalıştığım anlamı anlatmaya çalıştım. Çözmüş numarası yapamayacağım. Ancak çözmemiş de değilim. En azından çok merak ettiğimi söylemeliyim. Bu soru için merak ettim. Hayatı izledim, canlıları okudum. Kendimi ve varlığı düşündüm. Bütüne bakmaya çalıştım. Önemli olan da buydu. İnsanın bu tarafına sorular sordum. Çabam hayatın bu naçizane tarafı için keyifli ve faydalıydı.

Hayatın anlamının bir yanıt biçiminde mevcut olmadığını anladım. Hayatın içindeki küçük bir araçla, dille, hayatın anlamı belirlenemez. Ancak en azından betimlenebilir. Küçük çocukların anlamını bilmediği şeyleri benzetmesi gibi, hayatı hayattaki şeylere benzetebiliriz. Bu, hem çocukların, hem de bizim, ihtiyaçlarımızın geçici olarak görülmesini sağlar. Elimizdeki araçlar, bütünün tarifine yetmiyorsa onu tasvir etmeyi deneriz. Böylelikle, aslında her insanın sorduğu hayatın anlamı sorusunu anlayabiliriz. Her insan hayatın içindeki olaylarda neden- nasıl diye merak etmiştir. Hayatın içindeki küçük çabalarımızı merak etmişizdir. Bildiğimiz tüm çabaların içinde bulunduğu hayat çabasını sormanın yalnızca bir ölçek farklılığı olduğunu düşünürsek, herkesin anlam arayışında olduğunu varsayabiliriz.

HAYATIN ANLAMINI ARAMAK

hayatın anlamı nedirMerak ettik. Binlerce yıl sorduk, keşfettik. Afrika’daki ilkel kabilelerden, bugünkü ilkel şehirlilere ulaştık. Mutluluk ve yaşam olarak ileri gittiğimiz söylenemez. Belki geri bile gittik. Ancak “soru” olarak çok şey kazandığımız açıktır. Her keşif, daha çok soruyu getirdi. Dilin gelişimi, dillerin farklılığı bir sürü sorunu ortaya çıkardı.İnsan kendi içinde bir dünya kurarken sorular arttıkça arttı. Başlangıçta neden, nasıl gibi sorular görünen şeylere ilişkindi. Gündelik problemlerimiz vardı. Pratik soru anlayışını bıraktık. Artık görünen- görünmeyen her şeye dair bir sorumuz vardı. Mesela, evrenin merkezini dünya sanıyorduk. Böyle olmadığını keşfettik, sonrasını merak ettik. Dünyanın mikroskobik bir parça olduğunu anlamak, merakımız sayesinde, uzun sürmedi. Hayatın sandığımız öneme haiz olmadığını anlamak soruları artırdı. Her şeyin merkezindeki insan imajı yıkılınca hayatın anlamı da dahil, birçok problem ortaya çıktı. Eskiden tanrının, tanrı-kralın ve onların elçilerinin rahatı için yaşayan insanlar özgürleşti. Kendi rahatını hayatının amacı edinen iktidarlar yıkılınca birey soru edinmeye başladı.

Artık emredilen amaçlar yerine kendi amacımızı belirlemeliydik. Bu da iktidar anlayışının (kendi vatandaşlarına) köreldiği batıda oluşmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı ile sorular artmaya başladı. Varoluşçuluk, dönemindeki güç mücadelelerini sorgulayarak gelişti ve hayatın anlamı sorusunu konu edindi. Var olmak nedir, neden yaşıyoruz, hayat nedir gibi sorular insanın iktidardan azat olması ile belirdi. Başkasının amaçlarına, güç mücadelelerine alet olmayan insan hayatın anlamını merak etti. Başkasının çıkarlarına yönelik amaçlar, birtakım kişilerce verilmedikçe hayatın bir anlamı yoktu. Daha açık bir ifadeyle: sömüren iktidarlarca, insanlığa binlerce yıl boyunca hayatın anlamı verilmişti. Bu olmayınca insan soruyla baş başa kaldı.

NEYMİŞ HAYATIN ANLAMI? NEDİR BU HAYAT?

Başkalarınca anlam verilmemiş hayatlar, hayatın anlamını arar. Özgür kalmış düşünceler bunu muhakkak arayacaktır. Felsefe de böyle bir merakla başlamıştır. İlk filozoflar evrenin başlangıcına, ilk nedene dair sorularla yola çıkmıştır. Kendini özgür kılmak soruyla baş başa kalmaktır. Zincirlerinden kurtulanlar yanıt aramaya koyulmuştur. Sorunun yanıtı ise, en başta söylediğimiz gibi “ifade” problemiyle gelir. Herkesin uzlaşacağı bir yanıt bulmak güç olabilir. Hayatın anlamı, anlam arayışı da olabilir. Bizim burada söyleyebileceğimiz şey, hayatın anlamı sorusunun, cevaptan daha öncelikli ve ilgi çekici olmasıdır. Kendini özgür kılan insan bu soruya ulaşıyorsa, hayatın anlamı sorusunun anlamı ne olabilir?

Soruya ya da sorunun sorusuna bir yanıt bulmanın daha çok soruya yol açacağı aşikar. Varsayalım ki: hayat bir sınavdır. O zaman nasıl bir sınavdır? Neyi ölçüyor? Öğretmeni kim? İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? gibi binlerce soru aklımızı kurcalayacaktır. Benim gibi varsayımcılar tüm bu olasılıkları gözden geçirmiştir. Gerçekten de bu soruyla yatıp kalkan insanlar var. Tüm olasılıklara inanıp tek tek sorgulayan ve hiçbir imkanı dışarıda bırakmayan meraklılar vardır. Hayatınanlamıcılar diyebileceğimiz bu kişiler işin sonunda garip bir gülümsemeyle kalırlar.

NEYMİŞ HAYATIN ANLAMI? NEDİR BU HAYAT?

Hayatın anlamı yoktur, ya da vardır demek yerine hayatın anlamını yaşama yolundadırlar. Bu da hiçlik ile varlık arası bir felsefeye denk gelir. Her şeyin anlamlı ve anlamsız olduğu bir düşünce dünyasına sahipliktir. İçinde bulunduğumuz hayatın anlamı gibi yaşamaktır.

Hayatın Anlamı Nedir 42- Otostopçunun Galaksi Rehberi

Hayatın anlamı nedir diye sorduk ancak yanıt vermedik. Yanıt iletişim olarak mümkün olmayabilir. Üzerinde uzlaştığımız sözcüklerle, üzerinde uzlaşmadığımız hayatın anlamını ifade edemeyiz. Bir de yöntem sorunu vardır.

Hayat halihazırda içinde döndüğümüz bir harekettir. Çoğumuz sebebini, anlamını soramayıp dönüş içinde ayakta durmaya çalışırız. Dönme dolap gibi düşünelim. İçinde doğup büyüdünüz ve dolap, dönme, dönüş gibi şeyleri dahi bilmiyorsunuz. Çünkü doğanızda yok. Hayatın anlamını sormak bir hata gibi gelecektir. Bazı aklıevveller aramakta ısrar etse de dışına çıkmadıkça bu dolabı görmek imkan dahilinde değildir.

Çevrilen hayat dolabında öylesine bir arayış bizimkisi. Belki de başta söylediğimiz husus daha önemlidir. Neden bazılarımız merak ediyor da çoğumuzun bu sorularla hiç işi yok? Kalabalıklar bu felsefeye çılgınlıkmış gibi bakıyor. Felsefecilere göre de hayatın anlamını merak etmemek bir gariplik. Öyle ya, içinde birçok sorun edindiğimiz hayatın ne olduğunu bilmeden nasıl yaşıyoruz? Ne olduğunu bile bilmediğimiz hayatı nasıl yaşıyoruz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir