HRİSTİYANLIK NEDİR NEDEN HRİSTİYAN OLUNUR ? KISACA

Hristiyanlık nedir?
Hristiyanlık; Hz. İsa’nın tebliğ ettiği fakat daha sonraları tahrif edilen din.
Tüm dünya’da tek tanrılı dinler büyük kitlelerin tamamını etkisi içine almıştır. Peki hristiyanlı din’i nasıl tahrif edilmişti kısaca hatırlayacak olursak; İncil’de Allah’ın bir olduğu, Hazret-i İsa’nın, Allah’ın kulu ve Resulü olduğu yazılı idi. Hazret-i İsa’nın hak olan dini, az zaman sonra Yahudiler tarafından sinsice değiştirildi.
Yahudi Bolüs [Pavlos], İsevi görünerek, hakiki İncili yok etti. Sayısız İncillerin yazılmasına sebep oldu. Büyük Kostantin, bütün İncilleri birleştirmek için, miladi 325’de, İznik’te 319 papazı toplayıp, yazdırdığı yeni İncile eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuş, yeni bir Hıristiyanlık dini kurmuştur.

Hristiyan nedir?
Hristiyan kelimesi Yunanca “khristianos” kelimesinin kökünden gelir. İsa’nın Yunanca’da Khristos olarak geçer. Hristiyan; İsa’ya bağlanan, onun yolundan giden, İsa Mesih’i rab ve kurtarıcı olarak kabul eden, İsa peygamberin öğretilerini izleyen, Tevrat, zebur ve İncil’in tanrı sözü olduğuna iman eden özellikle batı ülkelerinde yaşayan kişiler “Hristiyan” olarak adlandırılmaktadır.

Hristiyan mezhepleri nelerdir?

1. Katoliklik
2. Ortodoksluk
3. Protestanlık

Hristiyanlık iman esasları nelerdir?

1. Ben, Tanrı’ya Kudretli Baba’ya
2. Biricik oğlu Rab isa’ya,
3. İsa’nın Bakire Meryem ve Ruhul’-Kuds’ten doğduğuna,
4. Pilatus zamanında çarmıha gerilerek gömüldüğüne,
5. Ölüler arasından üçüncü gün dirildiğine,
6. Göklere yükseldiğine,
7. Baba’nın sağında oturduğuna,
8. Ölüleri ve dirileri yargılamak üzere oradan ineceğine,
9. Ruhu’l-Kuds’e,
10. Mukaddes Kilise’ye
11. Günahların bağışlanacağına,
12. Bedenin dirileceğine, inanırım.

Hristiyanlık hangi bölgelerde yaygındır?

Hristiyanlık Avrupa, Kuzey Amerika ,Güney Amerika , Güney Afrikada ve Okyanusyada yaygın bir dindir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir