Hangi Ülkelerde Suçluların iadesi anlaşması olmayan İNTERPOL 2019

Hangi Ülkelerde Suçluların iadesi anlaşması olmayan İNTERPOL 2019

isviçre mali suçlarda iade yapmıyor, bunun yanında de facto olarak tanınmayan ülkelerde uluslararası antlaşmalara taraf olmadığı için suçlu iadesi yapmıyor.
Türkiye’de işlenen suçlar hariç kuzey kıbrıstan iade yapılmıyor. (Asil Nadir gibi) Bunun dışında biraz uzakta olsa;
* somaliland
* Çin , Hong Kong
* Tayland yeni zellanda.umman, yemen.meksika.Abhazya
* Abhazya Panama Avustralya, Kanada, Meksika,FRANSA ,Ütopya,Paraguay ve Uruguay İsviçre Japonya belçika Güney Afrika,Ekvador
ve bir çok güney afrika ülkesi iade yapmamakta diye biliyorum.

Republic of Somaliland

Nagorno-Karabakh Republic

Pridnestrovian Moldavian Republic

Republic of Abkhazia

Sahrawi Arab Democratic Republic

Republic of South Ossetia Ben yazayim adam gibi. Ermenistan , Israil , Belcika , Yeni Zelanda , Guney kibris , Panama , omman , kırgizistan , turkmenistan , Jamaika , Meksika , Kolombiya , venezuela , arjantin kanada , izlanda , yunanistan , isveç.

Ermenistan’in avrupa ulkeleri haric hicbir ulkeye suclu iadesi yok. Panama’nin hicbir ulkeye iadesi yok. Meksika’ninda ABD haric hicbir ulkeye suclu iades yok. Almanya ingiltere ve fransa da var tabi ama adam oldurme olursa iade ederler onun disinda etmezler. Suçluların iadesi, bir ülkede suç işlemiş olup hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılmış ya da cezasını çekerken başka bir ülkeye kaçan kişilerin yargılanabilmesi ya da hükmolunmuş cezayı çekmesi maksadıyla istem üzerine yabancı bir devlete teslimini ifade etmektedir. Suçluların iadesi, diğer adıyla geri verilmesi, hem uluslararası hukuku hem de iç hukuku ilgilendiren karma bir kurumdur. Esasında suçlunun iadesi işleminin yapılması, suçluyu delillerin bulunduğu yerde yargılanması açısından daha kolay ve etkilidir. Ayrıca suçun işlenmiş olduğu devlet yerine faili elinde bulunduran devletin yargılama yapması iç işlerine karışma problemi yaratacağından dolayı uluslararası hukuk açısından da bazı sakıncalar söz konusudur. Tüm bunlar doğrultusunda şunu söyleyebiliriz ki gerek kovuşturma ve gerekse de infaz amacıyla suçlunun, suçun işlenmiş olduğu ülkeye iade edilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca bir devlet başka bir devletin yargılayacağı suçluya sığınak olmamalı ve böylecede devletlerin karşılıklı çıkarlarını korunma, adalet muhafaza edilmelidir.

  Efes Antik Kenti Hakkında Bilgiler (Giriş Ücreti, Ulaşım..)

 

2012 yılında yabancı ülkelerden Türkiye’ye iade edilen kişi sayısı şöyle: “Amerika 1; Almanya 19; Azerbaycan 1; Arjantin 1; Belarus 1; Belçika 2; Bosna Hersek 1; Bulgaristan 3; Finlandiya 1; Fransa 8; Gürcistan 5; Hırvatistan 1; Hollanda 3; Irak 1; İngiltere 3; İspanya 1; İsviçre 1; KKTC 4; Kazakistan 1; Kırgızistan 2; Lübnan 1; Makedonya 2; Özbekistan 1; Romanya 3; Rusya 2; Sırbistan 1; Suudi Arabistan1; Slovakya 1; Tacikistan 1; Yunanistan 4 olmak üzere toplam 77 kişi. Bu kişilerden 3 tanesi terör suçundan; 74 kişi ise adi suçtan iade edildi.” 251’İ TERÖR SUÇLUSUBuna göre, 2017 ve öncesinde Türkiye 80 ülkeden 389 suçlunun iadesini istedi. Talep edilenlerin 251’i terör, 138’i adli suç (cinayet, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti vb.) kapsamında bulunuyor. Almanya, 61 suçlu ile ilk sırada yer aldı. Cayman Adaları’ndan da 1 suçlunun iadesi talep edildi. İadesi istenenlerin önemli bir kısmının FETÖ şüphelisi olduğu dile getirildi. En fazla iade talebinde bulunulan ilk 10 ülke şunlar oldu:

-Almanya: 61
-Amerika: 34
-Gürcistan: 26
-Yunanistan: 24
-Fransa: 13
-Belçika: 12
-İngiltere: 12
-İran: 12
-Hollanda: 11
-Avusturya: 10

26 ÜLKEDEN 80 İADE

Türkiye’nin iade taleplerinin 2017 yılında 80’i karşılandı. 26 ülkeden 2’si terör, 78’i adli suçlu olmak üzere 80 kişi Türkiye’ye iade edildi. Almanya ve Gürcistan’dan 12’şer isim, Türkiye’nin talebi üzerine iade edildi. Almanya ve Gürcistan’ı 5 suçlu iadesiyle Azerbaycan, 4’er iadeyle ise Bulgaristan, KKTC, Suudi Arabistan ve Ukrayna izledi.

10 SUÇLU İADE EDİLDİ

18 ülkeden ise Türkiye’ye 50 iade talebi geldi. Bunların 11’i terörden, 39’u adli suçlardan oluştu. Söz konusu kişilerin 10’u, talep eden ülkelere iade edildi. Türkiye’den iade talebinde bulunan ilk 10 ülke şöyle:

-Azerbaycan: 10
-Almanya: 7
-İran: 5
-Kırgızistan: 5
-Kazakistan: 4
-Rusya: 4
-Arnavutluk: 2
-İspanya: 2
Danimarka: 2
– Mısır: 12017 yılında Türkiye, iadesine karar verdiği 1’er suçluyu ise Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Fas, Kazakistan, İngiltere, Fransa, İngiltere, Makedonya ve Romanya’ya iade etti.

Suçluların iadesi yükümlülüğü ancak iki devlet arasında geri verme anlaşması olduğu takdirde mümkün olmaktadır. Buna dair Türkiye’nin ikili anlaşma yaptığı pek çok ülkenin olmasının yanı sıra, aynı zamanda birçok ülkenin taraf olduğu 13.12.1957 tarihli Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve buna ek 2 no’lu protokol bulunmakta ve yürürlüktedir. Bu sözleşme günümüzde suçluların iadesi işleminin en önemli kaynağı konumundadır.

SİDAS’a göre suçluların iadesine konu olan fiilde bazı şartların bulunması gerekmektedir. Öncelikle, suçlunun iadesine konu olan fiilin her iki ülke kanununda da suç teşkil etmesi gerekmektedir. (SİDAS m.2) Aynı zamanda söz konusu suçun kovuşturabilir, yani zaman aşımı yada affa uğramamış olması gerekir. Ayrıca eğer şikayete tabi bir suç ise bu şikayetin de yapılmış olması gerekir. SİDAS’a göre, sanığın geri verilebilmesi için iadeye konu olan suçun en az 1 yıllık hapis cezasını gerektiriyor olması ve hükümlünün geri verilmesinde de asgari 4 ay hapis cezasının olması gerekmektedir. Siyasal suçlarla bunlara bağlı olarak işlenen adi suçlarda geri vermeme ilkesi olmasına karşın bu kurala uluslararası anlaşma ve örf ve adetlerle bazı istisnalar getirilmiştir.

Belçika Kuralı’na göre devlet başkanlarına ve ailelerine karşı gerçekleştirilen saldırılar siyasal suç sayılmayıp ülkeye iadesi pek çok sözleşmede yer almaktadır. Ayrıca terör suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları, uçak kaçırma suçları,diplomatlarla uluslararası korunan kişilere karşı işlenen suçlarda da yapılan sözleşmelere göre suçluların iadesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. SİDAS’ın 4.maddesine göre askeri suç işlenmesi halinde eğer bu suç genel ceza kanuna göre cezalandırılabilir nitelikteyse bu sebepten dolayı da kişilerin iadesi mümkün değildir. Mali suçlardan geri verilmezlik ve düşünce suçundan geri verilmezlik ilkeleri de SİDAS’ta yer alan ilkeler arasındadır.

Suçlunun iadesini talep eden ülke bu konuda ciddi olmalı ve tabiki bu devletin kendisinin yargı yetkisine sahip olması gerekmektedir. Ne bis in idem ilkesi gereğince istemde bulunulmuş olan kişi hakkında iade işleminin istendiği devletin yetkili makamlarınca geri verme istemine konu olan bir ya da birkaç eylemden dolayı kesin olarak bir karar verilmişse bu durumda suçlunun iadesine olanak yoktur. Suçlunun iadesine konu olan eylemin, iadeyi talep eden ülkede ölüm cezasını gerektirmesi halinde SİDAS’ın 11.maddesine göre eğer suçluyu talep eden taraf ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine kesin olarak teminat verirse iade işlemi gerçekleşecektir. Aynı zamanda ordre public çekincesine göre yabancı devlette yapılacak olan yargılama insan hakları ihlaline ya da hukuk devleti ilkesinin ihlaline sebep oluyorsa suçlunun iadesi talebinin geri çevrilmesi mümkündür.

SİDAS’ göre suçluların iade edilebilmesi için yukarıda saydığımız koşullar dışında iadesi istenen kişinin de bazı koşullara sahip olması gerekmektedir. Bunlardan ilki vatandaşın geri verilmeyeceği kuralıdır. Her sözleşmeci devlet kendi vatandaşını geri vermeme hakkına sahiptir. Fakat Türk vatandaşı biriyle evli ya da nişanlı olmak herhangi bir iade engeli oluşturmayacaktır. Suçlunun iadesi konusunda geri vermenin gerçekleştiği tarihteki vatandaşlığının esas alınacağı bir anayasal zorunluluktur. Nitekim SİDAS’a göre de suçluların iadesine ilişkin kararın verildiği andaki uyruğu esas alınmaktadır. Eğer karar anı ile teslim anı arasında uyrukluğun kazanılması söz konusu olursa bu durunda kendisinden istemde bulunulan ülke suçluyu iade etmeme hakkına sahiptir.

suçluların iadesi prosedürü

Suçluların iadesi istenmesinde Türkiye’nin istemde bulunan devlet olması durumunda öncelikle bir iade evrakı düzenlenmelidir. Bu evrakın nasıl düzenleneceği suçluların iadesiyle ilgili sözleşmelerde bazen birbirinden biraz farklı ve ayrıntılı olabilmektedir. Düzenlenecek olan bu evrakta bulunması gereken bilgiler şunlardır: Sanık ya da yükümlüye yüklenen suç hakkında detaylı bilgi ve iadesi istenen kişiye uygulanacak ya da uygulanmış olan cezai hükümler ve delilleri içeren iade lüzum müzakeresi, kovuşturmaya ilişkin talepname ya da varsa kesin hüküm veya iddianame, ilgili kanun maddeleri, iadesi istenen kişinin parmak izi, varsa nüfus kayıt sureti ve fotoğrafı, fotoğrafın olmaması halinde ise eşgalini belirleyecek açıklamalar mutlaka iade evrakında yer almalıdır. (SİADAS m.12)

Türkiye, geri verme istemini öncelikle mahkemelerce Cumhuriyet Savcılıklarına ve oradan da Adalet Bakanlığı’na gönderir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü suçlunun geri verilmesine dair istemi inceler ve bunu yerinde gördüğü takdirde bahsettiğimiz iade evrakının hazırlanmasını söyler. Eğer gerekliyse geçici tutuklama istenmesi de mümkündür. Suçlunun iade edilmesine dair istem, iadesi istenen ülkeye diplomatik yoldan iletilir. Bu ülke eğer Interpol’e üye ülkeler arasında yer alıyorsa bu durumda Interpol ulusal merkezleri vasıtasıyla evrak örneğinin ulaştırılması mümkündür. Bu işlemlerden sonra, suçlunun iadesinin istenildiği ülke yukarı anlattığımız koşullar ve varsa başka şartlar ışığında bir değerlendirme yaparak suçluların iadesine ya da bu taleplerin geri çevrilmesine karar verir.

Eğer Türkiye, iade isteminde bulunulan devlet konumundaysa iade talebinde bulunan devletin Dışişleri Bakalınlığı’nda Türk Dışişleri Bakanlığı’na iade evraki intikal ettirilir ve ardından bu evrak Adalet Bakanlığı’na gönderilir. İadesi istenen sanık ya da hükümlü hakkında TCK m.18 koşulları gerçekleşmişse Sulh Ceza Hakimi tutuklama kararı verir ve iade evrakı Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık bu evrakı Bakanlar Kurulu’na iletilir ve kurulun kararı ile yabancı sanık ya da hükümlünün talepte bulunan ülkeye teslimi gerçekleştirilir. Bahsi geçen tutuklama süresi sanık ya da hükümlünün kaçmasını önlemeye yönelik olup bu süre SİDAS’ta 18 gündür ve en fazla 40 güne kadar uzatılabilir.

suçluların iadesi mümkün olmayan ülkeler

Türkiye ile arasında suçluların iadesine dair anlaşma olmayan ülkeler de vardır. Bu ülkelerin yukarıda bahsettiğimiz koşullar gerçekleşmiş olmasına rağmen söz konusu sanık ya da hükümlüyü iade etme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde bu ülkelerden Türkiye’ye gelmiş olan suçlular hakkında da Türk devleti herhangi bir iade sorumluluğuna sahip değildir. Bahsi geçen ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Avustralya, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Tayland, Ekvador ve Panama’dır.

Türkiye ile bu devletler arasında anlaşma yapılması halinde suçluların iadesi mümkün hale gelecektir. Bu devletin sayısı eskiden daha fazla iken günümüzde bu sayı azalmıştır. Artan suç oranı ve ülkeden kaçma oranlarının artmasıyla hem ülkeler arasındaki ilişkiyi muhafaza edebilmek hem de adaletin sağlanabilmesi için ikili anlaşmaların çoğalmış olduğunu söyleyebiliriz.

Hangi Suçlarda İnterpolde Arama Çıkar?

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Uluslararası nitelik arz eden alanlarında operasyonel destek sağlayan Interpol, öncelikli suç alanları olarak belirlenen “kamu güvenliği, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, ekonomik ve ileri teknoloji suçları, insan kaçakçılığı, çocuklara karşı suçlar silah kaçakçılığı” gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Savaş suçları, kimyasal, biyolojik, nükleer ve patlayıcı maddelerle işlenebilecek suçlar gibi tüm insanlığı ilgilendiren alanlarda mücadele etmeye çalışıyor.1.Dereceden cinayet,tecavüz,hırsızlık(kırmızı bülten için büyük hırsızlık gerekir)

Ancak çoğu zaman filmlerde gösterildiği gibi Interpol’da görevli olan polisler sahada direkt faaliyet göstermiyor ve operasyonlara katılmıyor.

 

2017 yılında 32 ülkeden 108 suçlu Türkiye’ye iade edildi

TERÖRLE MÜCADELE – Türk polisi, yabancı muhataplarıyla yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda 2017’de 32 ülkeden 108 suçlunun Türkiye’ye iadesini sağladı.


 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanarak adalet önüne çıkarılmaları için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığının uluslararası seviyede aranan suçluların ’ye getirilmesi için yürüttüğü mücadele sonucunda 2015’te 91, 2016’da 81 kişi ’ye iade edilmişti.

Türkiye’ye geçen yıl ise 32 ülkeden 108 suçlunun iade transferinin gerçekleştirildiği kayıtlara geçti. Türkiye’ye 17 suçluyu iade eden Almanya 32 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 13 kişiyle Gürcistan, 11 kişiyle Azerbaycan, 10 kişiyle KKTC ve dörder kişiyle Bulgaristan, Romanya, Suudi Arabistan ve Ukrayna takip etti.

Türkiye’den de yabancı muhataplarıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 21 şüpheli ülkelerine iade edildi. Türkiye’nin en çok suçluyu iade ettiği ülkelerin başında ise üçer kişiyle Azerbaycan ve İspanya yer aldı.

Yabancı ülkelerce Türkiye’ye iade edilen şüpheliler arasından 11’i Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği, 23’ü uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ikisi diğer terör suçlarından aranan kişiler oldu.

Bazı ülkelerden ilk kez iade gerçekleşti

Türk polisinin uluslararası camiada yürüttüğü etkin mücadelede geçen yıl bazı ilkler de yaşandı.
Peru, Kosova, Karadağ, Myanmar, Tayland, Malezya ve Çin’den ilk kez geçen yıl, asayiş, kaçakçılık ve terör suçlarından aranan bazı şüpheliler Türkiye’ye iade edildi.

FETÖ’nün “Myanmar imamı”nın yakalanması

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı görevlilerinin, FETÖ/PDY’nin “Myanmar imamı” olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen’i teslim alması da 2017’de gerçekleştirilen başarılı çalışmalar arasında yer aldı.Kırmızı Bülten, bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla İNTERPOL’e üye ülkelerin talebi üzerine, İNTERPOL Genel Sekreterliği tarafından çıkartılarak 190 üye ülkeye dağıtılan önemli bir bülten çeşididir.

Kırmızı Bültenler üzerinde suçluya ait kimlik bilgileri, işlediği suç türü, mevcut ise fotoğraf ve parmak izi, verebilecek azami ceza ve zamanaşımı gibi bilgiler yer alır. Geçerlilik süresi beş yıldır ve her beş yıl sonunda yenilenmesi üye ülkenin talebine bağlıdır.

Kırmızı bülten rejimi her ülkenin ulusal mevzuatları içerisinde farklı değerlendirmelere tabi tutulması nedeniyle ülkelerdeki statüsü farklılıklar arz etmektedir. Bazı ülkeler için kırmızı bültenler sadece suçlunun yer tespiti hükmünde olduğu gibi (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada vb.), bazı ülkeler için ise direkt olarak yakalama müzekkeresi hükmündedir. Unutulmaması gereken bir nokta ise bülten rejimi öncelikli olarak bir polis aracıdır ve suçluların uluslararası seviyede aranmasına yönelik etkili bir sistemdir.

Kırmızı bültenler ile ilgili önemli bir hususu hatırlatmakta yarar bulunmaktadır. Her ne kadar kırmızı bülten suç işleyip yurtdışına kaçtığı değerlendirilen sanık veya hükümlü şahısların iadeleri amacıyla uluslararası seviyede aranmasını sağlamak için üye Ülke Milli Merkez Birimlerinin talepleri üzerine İNTERPOL Genel Sekreterliği tarafından yayınlanmakta ise de, bir sanık ya da hükümlünün uluslararası seviyede aranmasına ancak yetkili adli makamlar karar verebilmektedir. Sadece polis kayıtlarına istinaden herhangi bir sanık veya hükümlünün uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile arattırılması mümkün değildir. İNTERPOL’den kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunabilmesi için, öncelikle bu kimse hakkında mahkemelerce verilmiş bir tutuklama kararı ya da şahsın mahkum edilip cezası kesinleşmişse, hükmedilen cezanın infazını teminen Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılmış yakalama müzekkeresinin bulunması gerekmektedir.

GECEMANYA

Bir Cevap Yazın

Siteye kendi yaptığınız şehir gezinizi anlatan yazı gönderebilirsiniz. Kayıt olmanıza gerek yok.
  • En az 7 kelime olmalı
  • En az 500 kelime olmalı ve en az 5 başlık eklenmelidir.
  • En az 5 etiket olmadır.
  •  
Gönderiniz otomatik olarak yayınlanacaktır.

[wtpsw_gridbox]